Corona-virus, leidraad


Het Corona-virus heeft grote gevolgen voor met name onze freelance-leden. Ook de journalisten in loondienst worden geraakt - dat geldt zeker voor journalisten met tijdelijke contracten- , maar in beginsel zullen de maatregelen hen niet direct in de portemonnee treffen. 

Dat is anders voor de freelancer. Geen werk betekent dan doorgaans geen  inkomsten. Een geannuleerde opdracht ten gevolge van overheidsmaatregelen valt onder overmacht. Dan kan je in ieder geval niet van je opdrachtgever vragen dat hij je desondanks betaalt. 

Is de annulering niet het gevolge van de door de overheid ingestelde maatregelen, dan is van belang wat er is afgesproken. Afhankelijk van de afspraken zou nakoming gevraagd kunnen worden, maar let wel als er geen andersluidende afspraken gemaakt zijn, dan kan een opdrachtgever te allen tijde opzeggen, al of niet met inachtneming van een opzegtermijn. Natuurlijk moeten dan wel de al uitgevoerde werkzaamheden worden betaald. 

Het is in een dergelijke situatie waarschijnlijk verstandiger in goed overleg met de opdrachtgever afspraken te maken over vervangende afspraken als de crisis voorbij is. Natuurlijk kun je als NVJ-lid contact opnemen met de afdeling  Advocaten & Juristen om je contract te laten beoordelen en de mogelijkheden te bespreken. Dat kan het makkelijkst via juridisch@nvj.nl. We proberen je vragen nog dezelfde dag te beantwoorden.

Als je als freelancer direct in de financiële problemen komt dan kan het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen mogelijk uitkomst bieden. De gemeentes voeren deze regeling uit en de NVJ vindt - met andere organisaties die freelancers en zzp-ers vertegenwoordigen - dat deze regeling ruimhartig moet worden ingezet. 

Ten slotte: de NVJ heeft zich aangesloten bij de Creatieve Coalitie: 22 organisaties in de creatieve sector die vinden dat de door minister Wiebes aangekondigde steunmaatregelen voor werkgevers en MKB-bedrijven ook voor freelancers in de creatieve sector waaronder de journalistiek, ruimhartig moeten worden aangeboden. 

NVJ-Advocaten & Juristen
16 maart 2020