Executive leergang & modules

Find the money | Fondswerving voor journalistiek onderzoek

19-03-2020 - 09.30 tot 13.00
Prijs:
€ 50,00 
Locatie (adres):
Hilversum

Er is serieus geld beschikbaar voor onderzoeksjournalistiek, maar journalisten en hun chefs laten veel kansen onbenut. Hoe vind je de weg in het gevarieerde aanbod van (vermogens-)fondsen, subsidies en sponsoren? 

meer info

Story-Based Inquiry | Hoe houd je grip op de zaak?

2-04-2020 - 09.30 tot 13.00
Datum en tijd
15-04-2020 - 13.30 tot 17.00
Prijs:
€ 100,00 
Locatie (adres):
Hilversum
Locatie (vrij):
Diverse locaties Hilversum

Hoe beoordeel je snel of een onderzoeksidee letterlijk ‘de moeite waard’ en uitvoerbaar is? Hoe schrijf ik samen met de redacteur een realistisch researchplan met een hypothese over de uitkomst? Om vóór de start van het onderzoek te bepalen of het organisatorisch en financieel haalbaar is.

meer info

Bedenk eens wat nieuws | Hoe mobiliseer je journalistieke denkkracht

2-04-2020 - 13.30 tot 17.00
Prijs:
€ 50,00 
Locatie (adres):
Hilversum

'Heb ideeën!’ Dat is samengevat de opdracht die veel chefs aan journalisten geven. Of erger: ‘Ze hebben geen ideeën!’ Intussen organiseren leidinggevenden de autonome denkkracht op hun redactie er vaak uit – vaak onder productiedruk, meestal onbewust en vrijwel altijd met de beste bedoelingen.

meer info

Zoek Het Uit – leidinggeven aan journalistiek onderzoek is een executive leergang, die in zijn geheel is te volgen. In het complete programma zijn enkele workshops over meerdere dagdelen verdeeld. In de tussenliggende periode kunnen de opgedane kennis en kunde in de eigen redactiepraktijk worden beproefd.

Een aantal onderdelen is ook als losse workshops te volgen.

Desgevraagd zijn in company trainingen te boeken.