Fenno Moes: ‘Belangrijk dat mensen leren voor zichzelf op te komen’

Agressie en bedreiging tegenover journalisten is onacceptabel, maar het overkomt veel van hen toch. Fenno Moes is eigenaar van de Agressieacademie en een expert in omgang met ‘lastige personen’. Al dertig jaar geeft hij trainingen aan mensen die tijdens hun werk te maken krijgen met agressie. Ook bij PersVeilig verzorgt hij een training voor journalisten.

Hoe ben je expert ‘omgaan met lastige mensen’ geworden?

‘Als puber was ik al bezig met geweldloze weerbaarheid bij acties. Heel fanatiek, vanuit het pacifisme. Ik wilde heel graag acteren, maar werd niet toegelaten op de toneelschool. Toen koos ik voor de lerarenopleiding en werd ik docent Nederlands, geschiedenis en drama. Begin jaren 90 ben ik begonnen met acteren in trainingen en langzamerhand is dat overgegaan in zelf trainingen geven. Mensen leren opkomen voor zichzelf, dat vind ik belangrijk. En hier uit zich ook mijn onderwijs-hart natuurlijk.’

Waarom is jouw training belangrijk voor journalisten?

‘Tegenwoordig is het niet meer zo dat mensen zeggen ‘oh, u bent van de pers, wat interessant, wilt u koffie?’ Die tijd is voorbij. Andere beroepsgroepen ervaren hetzelfde, denk aan de zorg of het onderwijs. Vroeger had men automatisch respect voor de arts en de docent. Men heeft nog steeds wel respect, maar je moet het op een andere manier verdienen. Dat vereist een andere manier van communiceren.

De afgelopen jaren is de agressie tegen journalisten toegenomen. We zagen het bij demonstraties tijdens de coronapandemie en bij de boerenprotesten. Ik geef inmiddels ook workshops aan eerstejaars op journalistiekopleidingen. Omgaan met agressie wordt langzamerhand een onderdeel van het curriculum.’

Wat leer jij journalisten?

‘Mijn deel van de training is journalisten bewust maken van verschillende soorten agressie en hoe je daarop het beste kunt reageren. Tijdens de training oefenen we met verschillende situaties en speel ik een aantal types. Ook laat ik mensen ontdekken wat hun eigen dominante stijl van communiceren is. Mensen hebben een bepaalde neiging in bedreigende situaties: vechten of vluchten. Die reflex is niet in elke situatie handig. In de training oefenen we om bewust te worden van jouw natuurlijke reactie, maar ook om vervolgens professioneel te handelen.’

Heb je zelf weleens te maken met agressieve mensen?

‘Nee, eigenlijk niet. Misschien komt het doordat ik dingen uit mijn training automatisch veel toepas, ook preventief. Contact maken, praten met mensen. Zo maak ik het mensen bij voorbaat al lastig om vervelend tegen mij te zijn.’

Tekst: Jolanda van de Beld


Open training en incompany 

Fenno Moes geeft samen met Peter ter Velde de training PersVeilig voor journalisten. Deze training wordt met enige regelmaat als open inschrijving aangeboden maar is altijd incompany aan te vragen. Bel voor meer informatie 020-3039 739 of stuur een mail aan nvjacademy@nvj.nl.

 


NVJ Academy telt meer dan 154 educatieve activiteiten, live en online. Wie zijn de docenten die cursussen geven over journalistieke vaardigheden, vakinhoud en ondernemerschap? En welke ervaring nemen zij zelf mee?