Fred Kwint

Vertegenwoordiger beleidsteam Persvrijheid namens ledengroep werknemers Omroep sinds november 2021

Wat is je motivatie voor je functie in het beleidsteam Persvrijheid?

'Voor mij is persvrijheid en de bescherming van die persvrijheid één van de pijlers waarom een democratie rust en één van de waarborgen voor vrijheid en mensenrechten.'

Waarin wil je de NVJ sterker maken en welke ambities heb je?

'Ik wil de NVJ tot de gesprekspartner voor de overheid als het gaat om zaken als persvrijheid.'

Weblinks