Frits van Exter

Frits van Exter is voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. Hiervoor was hij prijswinnend dagbladjournalist en hoofdredacteur van Trouw en Vrij Nederland. Frist is nu ook voorzitter van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Links:

http://www.fritsvanexter.nl