Er gaat iets mis met de persvrijheid

Uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Persvrijheidsfonds. Hierin neemt Frits van Exter de lezer mee in tien jaar persvrijheid in Nederland aan de hand van een reeks incidenten en rechtszaken, die het Persvrijheidsfonds heeft ondersteund.

Van Exter, journalist en voorzitter van de Raad van de Journalistiek, gaat in op onder andere afluisteractiviteiten, inbeslagname van beeldmateriaal, weigering van het Wob-verzoek, juridische intimidatie en het weren van journalisten. 

Downloads