Gastcollege: Mediarecht

Dit gastcollege wordt verzorgd door de juristen en advocaten van de NVJ.  Wil je meer informatie? Neem contact op met de NVJ Academy via e-mail of bel 020-303 97 39

Opzet

Mag de politie journalistiek materiaal in beslag nemen om misdrijven op te lossen? Mag een journalist door een politieafzetting lopen? Kunnen journalisten verplicht worden om hun bronnen bekend te maken? Bij de uitoefening van hun beroep krijgen journalisten met deze en andere beperkingen te maken. Beperkingen die tot gevolg kunnen hebben dat de vrijheid van nieuwsgaring wordt aangetast en die daarom lang niet altijd gerechtvaardigd zijn. Welke beperkingen wel en niet geoorloofd zijn, zal aan de hand van de Nederlandse en Europese regelgeving en rechtspraak worden toegelicht. Daarnaast wordt ook het resultaat van het journalistiek werk besproken. Welke rechten heeft een journalist op zijn werk en welke beperkingen en vrijheden zal de journalist moeten dulden op grond van het citaat en portretrecht.

Doelgroep

Het college is gericht op de beroepspraktijk en daarom bedoeld voor studenten journalistiek (op HBO of universitair niveau) in de laatste fase van de studie.

Onderwerpen

 • Introductie
 • Wat is/doet de NVJ
 • Vrijheid van nieuwsgaring
 • Het interview
 • Hoor en wederhoor: Leidraad Raad van de Journalistiek
 • Beperking vrijheid van nieuwsgaring: artikel 10 EVRM
 • Wijze van nieuwsgaring versus het strafrecht: Leidraad over de positie van de pers
 • Bronbescherming
 • Inbeslagneming journalistiek materiaal
 • Auteursrecht
 • Wat is auteursrecht
 • Persoonlijkheidsrechten
 • Citaatrecht
 • Portretrecht: privacy, publieke figuren en verdachten
 • Mediacode
 • Auteursrecht & internet
 • Sancties schending auteursrecht
 • Afsluiting en vragen