Informatie over de VVOJ


De Vereniging van Onderzoeksjournalisten wil kwaliteits- en onderzoeksjournalistiek bevorderen. Juist in een tijd van bedrijfseconomische en arbeidsrechtelijke, juridische en politieke druk. De VVOJ wil daarom de krachten bundelen van haar ruim zeshonderd leden in Nederland en Vlaanderen – van internationale tot de regionale researchers, van oude rotten tot nieuwkomers in het vak, van docenten en studenten journalistiek. Als kenniscentrum, netwerk- en lobbyorganisatie wil de vereniging al die collega’s gelegenheid bieden om ervaring en ideeën uit te wisselen, om nieuwe onderzoeks- en verteltechnieken te ontdekken – om zo elkaar en het vak verder te helpen.

Vandaar de samenwerking met de NVJ Academy in het opleidingsprogramma Zoek Het Uit.