Steeds meer sporen om data te zoeken

Databases groeien en daardoor zijn er steeds meer sporen voor journalisten om data te zoeken. Er zijn mensen nodig die digitale signalen kunnen lezen en voor duiding blijf je journalisten nodig hebben. Een aantal voorbeelden uit het buitenland die ook in Nederland interessante verhalen kunnen opleveren.

Stef van Grieken, technisch programmamaker bij Google.org, wil door middel van technologie de samenleving en overheid zo open en transparant mogelijk maken.  Alle data zouden wat hem betreft voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Ook de journalistiek kan de vruchten plukken van nieuwe technologieën. 

Van Grieken ontwikkelt technische software die voor de maatschappij van belang is. Het doel is vooral om social impact te bereiken en derhalve leveren de producten geen geld op. Een van de projecten waar Van Grieken aan werkt, is Google Flu Trends waarbij op basis van zoekdata wereldwijd griepactiviteiten worden ingeschat zodat hier adequaat op kan worden gereageerd. Een ander project binnen het zogenoemde Google Crisis Response Team is de ontwikkeling van een “Ebola-proof tablet”, een tablet waarin data worden opgeslagen en die door middel van een speciale bekisting ook ontsmet kan worden.

Transparant door middel van technologie

Van Grieken wil door middel van technologie de samenleving en overheid zo open en transparant mogelijk maken. Alle data zouden wat hem betreft voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Ook de journalistiek kan de vruchten plukken van nieuwe technologieën. ‘Er is heel veel mogelijk. Dat komt doordat de overheid alles bijhoudt, de databases groeien en er zijn dus steeds meer sporen voor journalisten om data te zoeken. Alleen moet je wel weten hoe je daar vervolgens chocola van kan maken. Er zijn mensen nodig die digitale signalen kunnen lezen en voor duiding blijf je journalisten nodig hebben.’

Van Grieken noemt een aantal voorbeelden uit het buitenland die ook in Nederland interessante verhalen kunnen opleveren.

Openbaar vervoer

  • overzicht vertragingen in Duitsland o.a. per regio, per seizoen: 

Süddeutsche Zeitung - So verspätet ist die Bahn in ihrer Stad

Medicijnkosten

  • overzicht van regio’s waar de duurste medicijnen worden voorgeschreven:

NHS efficiency savings: the role of prescribing analytics 

Data Nederland: Nederlandse zorgautoriteit

Executieveilingen

  • overzicht van wijken waar mensen het hardst worden geraakt - faillissementsaanvragen door de rechter opgelegd op het lokale kadaster:

Washington Post – Homes for the Taking  

Where tax lien foreclosures occur in the District 

Data Nederland: Kadaster 

Declaraties ambtenaren:

La Nacion – Declaraciones juradas abiertas 

Data Nederland: Kamer van Koophandel, Subsidietrekker.nl, Platform Openspending 

Interessante websites/ tools:

 

 

(Dit artikel verscheen naar aanleiding van de lezing van Stef van Grieken tijdens de Nyenrode Conferentie op 13 april 2015)