Jaarverslagen

2015
Verandering

Jaarverslagen hebben de neiging te verschijnen als het jaar dat ze bestrijken al weer een eind in het verleden ligt en dat is met dit verslag niet anders. Op het moment dat ik dit schrijf is april 2016 alweer over de helft en ligt 2015 naar mijn idee alweer ver achter ons. Niettemin ligt het jaar nog vers in het geheugen.

In navolging van 2014, waarin binnen de vereniging grote democratiseringsstappen zijn gezet, werd 2015 het jaar van bezig zijn met de toekomst van het (foto) journalistieke vak. Want de ontwikkelingen gaan razendsnel en stellen ons - journalisten - voor diverse problemen. Uitdagingen moet je dan eigenlijk zeggen, maar ik noem de dingen graag bij hun naam en dus spreek ik naast uitdagingen ook van problemen. Problemen die om een visie vragen en die ons verbinden omdat ze gemeenschappelijk zijn, maar die ook het risico van onderlinge verdeling in zich herbergen. De verschillende belangen tussen doelgroepen van de NVJ lijken immers soms tegengesteld aan elkaar.

Wie tot een visie moet komen op het (foto)journalistieke vak van de toekomst en daaraan ook het beleid van de vereniging moet aanpassen, zal eerst moeten weten hoe die toekomst er ongeveer uit zal zien. Geen sinecure, gezien het feit dat er geen sprake is van betrouwbare glazen bollen. Gelukkig wel van een heleboel (foto)journalisten die hun licht op die toekomst lieten schijnen in een enquête en ook tijdens onze bestuursconferentie in Nunspeet. Gezamenlijk onderzochten de sectiebesturen daar in oktober vier mogelijke toekomstscenario’s en bespraken we de eventuele gevolgen daarvan voor de koers van de NVJ. In het voorjaar van 2015 deden bestuur en secretarissen al hetzelfde tijdens een themavergadering in Amsterdam.

Het vergt geen groot snapvermogen; iedereen begrijpt dat ons vak verandert. Of beter gezegd; iedereen ziet dat de kanalen die we gebruiken om onze producten te ontsluiten, voortdurend veranderen. Soms sneller dan we kunnen bijbenen en gewoon waar we bijstaan. Daarnaast ziet iedereen ook dat we ons product tegenwoordig vaker dan voorheen niet in loondienst, maar als zelfstandige maken, voor werkgevers die hun mammoettankers ook aan het bijsturen zijn.

In 2015 was de NVJ vooral druk met de lange termijn. Innovatie en ledenbelang stonden daarin steeds centraal, zowel in het bestuur als op het secretariaat. Ondertussen speelde de waan van de dag ook zijn bekende spel en jengelden de korte termijn en de actualiteit voortdurend om aandacht. Een jaar dus om niet te vergeten en waarin veel werd besloten en veel werd gedaan. Een jaar ook dat voor het eerst sinds heel lange tijd een plusje in ledenaantallen liet zien. Tegen de algemene trend bij verenigingen in. De vraag is natuurlijk of dat goed of slecht nieuws is. Ik hou het op het eerste.

Marjan Enzlin,
voorzitter Nederlandse Vereniging van Journalisten