Jaarverslagen

2016
Opnieuw bewogen


Voor u ligt het NVJ-jaarverslag over 2016. In navolging op 2015, waarin de razendsnelle ontwikkelingen in het (foto)journalistieke vakgebied en de reactie daarop van onze vereniging centraal stonden, werd 2016 het jaar waarin we tot een meer concrete invulling kwamen van die reactie. Tijdens de bestuursconferentie in Nunspeet bogen hoofdbestuur en sectiebesturen zich over de vraag hoe verder te acteren in een sector die steeds meer zelfstandige (foto)journalisten herbergt, die met steeds beroerdere tarieven en voorwaarden te maken krijgen. Een trend die ons allemaal raakt, ook de collega’s die wél in dienst zijn en maandelijks op een vast inkomen kunnen rekenen. Want de vragen ‘hoe lang nog?’ en ‘tegen welke prijs?’ dringen zich dagelijks aan hen op. Nog afgezien van de gedeelde verantwoordelijkheid voor kwaliteit van het (foto) journalistieke werk, die zowel de  zelfstandigen als degenen in loondienst voelen. Nunspeet werd symbool voor onderlinge verbondenheid en besloten werd onder meer om de plannen voor een brede campagne, onder de (werk)titel #journalistiekheefteenprijs, uit te bouwen en uit te voeren. 

Uiteraard speelden de waan van de dag en de waan van de actualiteit in 2016 opnieuw hun onvoorspelbare rol. Ik denk daarbij onder meer aan de ontwikkelingen in Turkije, waarbij een mislukte couppoging enorme gevolgen had voor collega’s daar en ook hier. Daarbij ging het niet over onderdrukstaande tarieven, maar over iets dat nóg fundamenteler is; de persvrijheid. Als hoeder van het vrije woord en beeld, moest de NVJ in 2016 in actie komen voor collega’s die onder zeer moeilijke omstandigheden werken. Op straffe van ontslag, gevangenzetting, uitsluiting of intimidatie. Turkije werd vanaf de tweede helft van 2016 het symbool voor iedere (foto)journalist in de  wereld, die het onafhankelijke werken onmogelijk wordt gemaakt langs de lijnen van (overheids) intimidatie of oorlog. Uiterst triest dieptepunt was – in dat wereldwijde kader bezien – de dood van fotojournalist Jeroen Oerlemans, die in oktober 2016, tijdens zijn werk in Libië werd geraakt door een kogel van een sluipschutter. NVJ en NVF ijverden voor verschillende vormen van herdenking van dit onacceptabele gegeven en van het leven van deze collega, die zulk belangrijk werk deed en daarvoor de hoogste prijs betaalde.

Laat ik afsluiten met het goede nieuws dat de in 2015 ingezette, voorzichtige groei van ledenaantallen, zich in 2016 voortzette. Opnieuw tegen de trend bij verenigingen en vakbonden in. Gelukkig maar, want er is op alle fronten nog veel werk te verzetten.

Marjan Enzlin,
voorzitter Nederlandse Vereniging van Journalisten