Jolanda van de Beld: ‘Ons werk is altíjd belangrijk geweest’

Jolanda van de Beld is freelance journalist voor onder andere NRC, het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en Investico, het platform voor journalistiek onderzoek. Ze is lid van het sectiebestuur Zelfstandigen van de NVJ.

Thuiswerken

‘Ik heb geluk, er is niets gecanceld. Vandaag ben ik voor het eerst terug op de redactie van Investico. We kunnen niet, zoals voorheen, met negen mensen in één ruimte werken. Sinds vorige week kunnen we ons wekelijks inschrijven voor een van drie plekken. Voor NRC werk ik vanuit huis.’

Spannende tijden

‘Ik hoor verschillende verhalen. Er zijn freelancers die dit spannende tijden vinden, maar vooralsnog geen problemen hebben. Andere freelancers zien klussen verdwijnen. Vooral bij de regionale bladen. Daar wás het al moeilijk en ik vrees dat de crisis voor die titels en freelancers weleens de genadeklap zou kunnen zijn.’

Nieuwsbehoefte

‘De nieuwsbehoefte is groot. De discussie om alles wat met corona te maken heeft buiten de betaalmuur te plaatsen, vind ik een interessante. Journalisten zijn er niet op uit om hier een slaatje uit te slaan; integendeel, journalisten zijn vaak idealisten. Maar waarom zou het nu gratis moeten zijn? Dit is ons werk, dat is altíjd belangrijk geweest.’

Sectie zelfstandigen

‘We vergaderen maandelijks, tegenwoordig via Skype. In de afgelopen periode ging het vooral over de steunmaatregelen en hoe kunnen we opkomen voor freelance journalisten. In maart stonden we op het punt om los te gaan met de campagne Journalistiek heeft een Prijs. Er lag een goed plan, er waren actieve freelancers bij betrokken. Toen kwam de lockdown. Bij veel freelancers staat het hoofd er nu niet naar, maar de problematiek blijft. In welke vorm we doorgaan, weten we nog niet. Collectief zijn we nog steeds sterk en dit is wel een moment om je aan te sluiten bij de sectie en de NVJ. Vanaf juni gaan we in elk geval nieuwsbrieven sturen om zo in contact te blijven en om onze groep journalisten zichtbaar te maken. Ook de freelancer die in zijn eentje werkt in een Groningse woonkamer.’