Inkomsten op (online) nieuws naar journalistiek en journalisten

Bedrijven als Google en Facebook verdienen heel veel geld op nieuws dat is gemaakt door journalisten. Samen met uitgevers en mediabedrijven willen we dat een deel van die inkomsten (naburige rechten) terecht komt bij de makers van het nieuws en wordt gebruikt om journalistiek en journalisten te betalen. Hieraan worden criteria gekoppeld, zodat uitgeverijen en mediabedrijven dit geld ook daadwerkelijk investeren in journalisten en de journalistiek. Bijvoorbeeld als zij zich conformeren aan een nieuwe standaard voor professionele onafhankelijke journalistiek die ook bestaanszekerheid biedt aan freelancers. Graag nodigen wij mediabedrijven en uitgevers en nieuwe initiatieven in de journalistiek, zoals FTM, De Correspondent, De Coöperatie en Blendle uit om hier met de NVJ over door te denken en dit te onderzoeken.

Daarnaast bepleiten wij dat platforms als Google en Facebook de standaard voor professionele journalistiek als criterium hanteren bij de selectie van nieuwsberichten die ze tonen.

Ja | Journalistiek heeft een prijs

Met de campagne Journalistiek heeft een prijs wil de NVJ duidelijk maken dat er voldoende bestaanszekerheid voor journalisten moet zijn als voorwaarde voor onafhankelijke journalistiek. Download het witboek.

Naar de actiepagina