Is jouw tarief redelijk?

De tarievencalculator toont de werkelijke kosten van arbeid

De tarievencalculator geeft zelfstandige (foto)journalisten en opdrachtgevers inzage in de werkelijke kosten van arbeid. De tarievencalculator berekent een tarief op basis van een ijkloon per maand conform de relevante cao, verborgen loonkosten, beroepskosten en niet-declarabele uren (Meer over de ideeën achter de tarievencalculator lees je onderaan de pagina).

Bereken je ijkloon

 
 
 

Bereken je tarief

Doel tarievencalculator

De tarievencalculator geeft zelfstandige (foto)journalisten en opdrachtgevers inzage in de werkelijke kosten van arbeid. Op basis van je persoonlijke situatie kun je met de tarievencalculator op eenvoudige wijze uitkomen op een realistisch uurtarief. 

Belang tarievencalculator

De kosten van arbeid worden vaak onderschat. De tarievencalculator probeert álle arbeidskosten inzichtelijk te maken, zodat zelfstandige (foto)journalisten een kostendekkend tarief kunnen vragen voor hun werkzaamheden. Dit is in het belang van zowel de zelfstandige (foto)journalist, de opdrachtgever én van de kwaliteit van het vak. Journalistiek heeft een prijs. 

Relevante (journalistieke) cao als ijkpunt

Het ijkpunt van de tarievencalculator is de journalistieke cao. De NVJ vindt dat zelfstandige (foto)journalisten minimaal hetzelfde moeten verdienen als hun collega’s in vast dienstverband. Dit om onder andere concurrentie op loon te voorkomen. Daarmee is niet gezegd dat zelfstandige (foto)journalisten niet méér kunnen vragen dan hun collega’s in vast dienstverband. Dat kan nadrukkelijk wel en zal in praktijk vooral lukken als de zelfstandige zich voldoende onderscheidt van andere zelfstandigen. 

Fotojournalisten vallen onder de dagblad-cao en zijn ingedeeld in schaal V en VI.

Hoe bereken je een kostendekkend tarief?

Een kostendekkend tarief bestaat uit vier elementen:  ijkloon per maand conform relevante cao, verborgen loonkosten, beroepskosten en niet-declarabele uren. 

IJkloon per maand:  Neem het bruto maandsalaris dat je met jouw leeftijd, opleiding en ervaring in loondienst zou krijgen conform de voor jou relevante cao en bepaal het ijkloon per maand. Er zijn vier verschillende relevante cao’s, namelijk: cao Dagbladjournalisten, cao Publiekstijdschrift- en opinieweekbladjournalisten, cao Vaktijdschriftjournalisten en cao Publieke Omroepen.  Ook online redacteuren vallen onder deze cao’s. 

Het ijkloon per jaar is 13 x het bruto maandsalaris (volgens de cao heeft iedereen recht op vakantiegeld dat ongeveer gelijk staat aan één maandsalaris) dat je met jouw leeftijd, opleiding en ervaring in loondienst zou moeten verdienen.

Verborgen loonkosten: Om een kostendekkend tarief te kunnen bepalen volstaat het brutoloon van een werknemer niet. Bovenop het bruto maandsalaris betalen werkgevers ook de werkgeverslasten.  Deze bestaan onder andere uit pensioen (15%) en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet ZVW (6,65%). Deze percentages reken je mee in de tarievencalculator. 

Beroepskosten: Elke zelfstandige maakt kosten. Deze kosten moeten in rekening worden gebracht in het uurtarief. Het gaat om vaste kosten, zoals huur, telefoon/wifi, apparatuur en vervoer en om incidentele kosten, zoals papier of het bezoeken van een symposium om het kennisniveau op peil te houden. 

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kost gemiddeld zo’n €3000,- bruto premie per jaar. Bij een 37-urige werkweek met vijf weken vakantie per jaar dan komt dit neer op €1,72 per gewerkt uur. Hiermee dien je rekening te houden in je uurtarief.

Niet declarabele uren:

Om een kostendekkend tarief te kunnen bepalen dien je ook de niet-declarabele uren in het tarief te verrekenen. Zo zijn acquisitie en relatiebeheer wezenlijke onderdelen van het ondernemerschap. Ook zal hij zijn administratie moeten bijhouden en tijdig facturen moeten betalen en uitschrijven. Ook de uren die de zelfstandige (foto)journalist reserveert voor vakantie-, feest- en ziektedagen dienen in het tarief te worden verwerkt.

Zelfstandigen hebben om uiteenlopende redenen niet altijd een goed gevulde portefeuille. Deze uren zijn zij wel beschikbaar als zelfstandige maar ze werken niet. Deze zogenaamde ‘onderuren’ kunnen ook bij de niet-declarabale uren worden opgeteld. De NVJ hanteert hier per jaar 10% van het totaal aantal beschikbare uren per jaar voor.

freelancers