Koen Marée

 

Vertegenwoordiger beleidsteam Vakontwikkeling, ledengroep Vers in de Pers

Naam:

Koen Marée, 27

Huidige werkstatus:

Nieuwsredacteur bij NRC Handelsblad

Lid NVJ sinds:

2020

Motivatie


1.    Wat is je motivatie voor een functie in het beleidsteam Vakontwikkeling?

Ik wil me graag inzetten voor het beleidsteam vakontwikkeling omdat ik er veel plezier uithaal om anderen te helpen zich te verbeteren. Als jonge journalist grijp ik zelf ook elke kans aan om bij te leren. Daarnaast volg ik journalistieke trends op de voet, zowel technologische innovaties als de manier waarop het werkveld verandert. Ik wil binnen het beleidsteam vertolken welke ontwikkelingsbehoeften jonge journalisten hebben, maar ook nadenken over de vraag hoe een oudere generatie baat kan hebben bij ideeën van nieuwkomers in het vak.

2.    Waarin wil je de NVJ sterker maken en welke ambities heb je als bestuurslid voor het beleidsteam Vakontwikkeling?

Ik zie kansen om nog meer aankomende journalisten vroegtijdig te betrekken bij de NVJ/VIP en op die manier een sterkere vertegenwoordiging te krijgen van een nieuwe generatie journalisten. Zij komen terecht op een arbeidsmarkt waarin tijdelijke of freelancecontracten de norm zijn en waar alle steun, zowel voor praktische vragen als voor cao-onderhandelingen, welkom is. Het vroegtijdig betrekken kan bijvoorbeeld door een nauwer contact op te bouwen met erkende journalistiekopleidingen en -studieverenigingen en daar (geregeld) langs te gaan.

3.    Welke (bestuurs)ervaring neem je mee die een waardevolle bijdrage kan zijn voor het beleidsteam Vakontwikkeling?

Naast dat ik de afgelopen maanden behoorde tot het VIP-bestuur, heb ik enkele jaren terug bijgedragen aan de oprichting en bestuur van een Groningse studentenbeweging die zich hard maakte voor academische vrijheid, meer medezeggenschap aan de universiteit en een betere werkbalans voor docenten (een voorwaarde voor beter onderwijs). Hierin heb ik geleerd hoe ik mensen kan enthousiasmeren, mobiliseren en op gelijkwaardig niveau inhoudelijk moeilijke onderwerpen kan bespreken.

4.    In de beleidsteams is het van belang dat kandidaten onafhankelijk kunnen opereren. Kan je dat op basis van je CV waarmaken?

Allereerst vind ik het belangrijk dat beslissingen en acties wel door het team waarin wordt samengewerkt gedragen worden, maar daarbinnen ben ik niet bang om zelf initiatief te nemen. Bij de Groningse studentenbeweging heb ik veel acties op touw gezet en geleerd om knopen door te hakken en snel te schakelen. Daarnaast heb ik jarenlang als freelancer gewerkt en moest ik in die hoedanigheid zelfstandig zorgen voor het bedenken van onderwerpen en (op tijd) aanleveren van artikelen.