Koen Marée

Vertegenwoordiger beleidsteam Vakontwikkeling namens ledengroep Vers in de Pers (ViP) sinds november 2021


Wat is je motivatie voor je functie in het beleidsteam Vakontwikkeling?

'Ik zet me graag in voor het beleidsteam vakontwikkeling omdat ik er veel plezier uithaal om anderen te helpen zich te verbeteren. Als jonge journalist grijp ik zelf ook elke kans aan om bij te leren. Daarnaast volg ik journalistieke trends op de voet, zowel technologische innovaties als de manier waarop het werkveld verandert. Ik wil binnen het beleidsteam vertolken welke ontwikkelingsbehoeften jonge journalisten hebben, maar ook nadenken over de vraag hoe een oudere generatie baat kan hebben bij ideeën van nieuwkomers in het vak.'

Waarin wil je de NVJ sterker maken en welke ambities heb je?

'Ik zie kansen om nog meer aankomende journalisten vroegtijdig te betrekken bij de NVJ/VIP en op die manier een sterkere vertegenwoordiging te krijgen van een nieuwe generatie journalisten. Zij komen terecht op een arbeidsmarkt waarin tijdelijke of freelancecontracten de norm zijn en waar alle steun, zowel voor praktische vragen als voor cao-onderhandelingen, welkom is. Het vroegtijdig betrekken kan bijvoorbeeld door een nauwer contact op te bouwen met erkende journalistiekopleidingen en -studieverenigingen en daar (geregeld) langs te gaan.'

Weblinks