Fréderike Geerdink

 

Vertegenwoordiger beleidsteam Persvrijheid, ledengroep Zelfstandigen

Naam:

Fréderike Geerdink, 51

Huidige werkstatus:

Freelance journalist

Lid NVJ sinds:

2015

Motivatie


1.    Wat is je motivatie voor een functie in het beleidsteam Persvrijheid?

Hoe fundamenteel persvrijheid is heb ik zelf aan den lijve ondervonden toen ik als Turkije-correspondent in problemen kwam door mijn werk, werd opgepakt en het land werd uitgezet. Maar ik zie persvrijheid breder dan dat, zeker nu ik terug ben in Nederland. We kunnen persvrijheid en onze veiligheid als journalisten niet los zien van journalistieke ethiek en de Code van Bordeaux: als we die als beroepsgroep niet serieus nemen, dragen we zelf bij aan het ondermijnen van de persvrijheid en onze veiligheid. Het PersVeilig-initiatief van de NVJ is prijzenswaardig, maar zonder actief opkomen voor het naleven van journalistieke codes en ethiek, blijft het dweilen met de kraan open. Immers, slechte journalistiek heeft het meeste weerslag op gemarginaliseerde groepen in de samenleving en daarmee ook voor journalisten uit die groepen. Zonder goede journalistiek is niemand vrij en veilig.

2.    Waarin wil je de NVJ sterker maken en welke ambities heb je als bestuurslid voor het beleidsteam Persvrijheid?

Dit is direct verbonden met de vraag waarin ik de NVJ wil versterken: op een meer uitgesproken manier opkomen voor het vak, zodat álle collega’s veiliger worden.

3.    Welke (bestuurs)ervaring neem je mee die een waardevolle bijdrage kan zijn voor het beleidsteam Persvrijheid?

Ik ben bestuurslid geweest van de FLA (nu: afdeling Journalistiek/Non-fictie van de Auteursbond) tussen ongeveer 2000 en 2006, een deel van die periode als voorzitter.

4.    In de beleidsteams is het van belang dat kandidaten onafhankelijk kunnen opereren. Kan je dat op basis van je CV waarmaken?

Grappige vraag. Wie niet onafhankelijk is, is geen journalist.