Fréderike Geerdink

Vertegenwoordiger beleidsteam Persvrijheid namens ledengroep Zelfstandigen sinds november 2021


Wat is je motivatie voor je functie in het beleidsteam Persvrijheid?

‘Persvrijheid is al jaren een belangrijke focus in mijn werk en ik heb er een scherpe visie op ontwikkeld. Die visie gaat verder dan dat journalisten vrij en veilig hun werk moeten kunnen doen omdat ze onmisbaar zijn in een functionerende democratie: het gaat ook over hoe we ons als beroepsgroep verhouden tot de macht die onze vrijheid kan beknotten. Dit verbind ik nadrukkelijk aan de positie van gemarginaliseerde groepen in de samenleving die ook in de journalistiek ondervertegenwoordigd zijn, zowel in aantal als in perspectief. Hoe sterker we samen zijn, hoe beter we onze journalistieke vrijheid kunnen verdedigen. Overigens heb ik zelf direct te maken gehad met een klassieke vorm van beknotting van persvrijheid: in 2015 werd ik vanwege mijn journalistieke werk over de Koerdische kwestie Turkije uitgezet.’

Waarin wil je de NVJ sterker maken en welke ambities heb je?

‘Ik morrel graag aan bestaande structuren en gedachtegangen, en merk dat de NVJ daar zowel behoefte aan heeft als open voor staat. Dus daar vinden de NVJ en ik elkaar prima en daar ga ik graag nog een termijn mee door.’

Weblinks


Foto: pirvéarchief