Kantoorregistratie rechtsgebiedenregister van advocaten

Op grond van artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur hebben de hierna te noemen advocaten zich geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden:

  • mr. M. Herens: Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht
  • mr. M.M.S. van den Berg: Intellectueel Eigendomsrecht;
  • mr. R. Brekhoff: Intellectueel Eigendomsrecht.

De advocaten zijn in dienst bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) een organisatie
als bedoeld in artikel 5.9, onderdeel e van de Verordening op de advocatuur (Voda). Dit betekent dat zij optreden voor de Nederlandse Vereniging van Journalisten en daarnaast voor de aangesloten leden van Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Op grond van deze registratie zijn de advocaten verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.