Karel Smouter

Werkervaring

Karel Smouter heeft in de kleine 15 jaar dat hij in de journalistiek actief is alle hoeken van het veld gezien. Gedurende twee periodes zat hij in de hoofdredactie (bij De Correspondent en opinieblad De Nieuwe Koers) en stuurde hij freelancers aan. In de jaren daarvóór werkte hij als freelancer in een maatschap met drie andere journalisten. En ook nu is hij – uit eigen keuze en uit volle overtuiging – weer freelancer.

Motivatie

Ik combineer het schrijven van artikelen met advieswerk en onderwijs aan jonge journalisten. Wanneer ik studenten spreek valt me op dat maar weinigen van hen trek hebben in een bestaan als freelancer. Tegelijk hoor ik van collega’s op redacties dat ze juist voortdurend verlangen naar de vrijheid van een freelance bestaan. Dat houd ik mijn studenten dan ook vaak voor. In potentie (en op goede dagen: ook in de praktijk) is freelancen in de journalistiek de meest vrije, creatieve onafhankelijke en dus journalistieke invulling van ons beroep. Tegelijk is de praktijk vaak anders: rommelig, frustrerend en precair.

In het bestuur van de Sectie Zelfstandigen wil ik me dan ook voor tenminste deze drie dingen inzetten:

  1. meer zelfbewustzijn kweken onder freelancers over hun gezamenlijke macht richting uitgevers en opdrachtgevers;
  2. meer transparantie naar publiek en opdrachtgevers over de werkelijke kosten van onze producties;
  3. een betere infrastructuur kweken voor freelance journalisten, m.n. buiten de Randstad. Denk aan flexwerkplekken, pitchdagen op locatie en een aanbod van trainingen en workshops.