Karlijn Goossen

 

Vertegenwoordiger beleidsteam Vakontwikkeling, ledengroep Zelfstandigen

Naam:

Karlijn Goossen, 39

Huidige werkstatus:

Seniordocent en leidinggevende Leren & Ontwikkelen bij de School voor Journalistiek CHE. Lid NTR Adviesraad en freelance onderzoeker en trainer, KARBEI.

Lid NVJ sinds:

2018

Motivatie


1.    Wat is je motivatie voor een functie in het beleidsteam Vakontwikkeling?

Al een aantal jaar ben ik bezig om, naast mijn werk als seniordocent bij de opleiding Journalistiek aan de CHE, breder van betekenis te zijn in het versterken van de strategische rol van leren en ontwikkelen door journalisten (en mediaprofessionals). Met die focus ben ik een master Educational Sciences: Learning in Organizations (Universiteit Utrecht) gaan volgen om meer formeel te leren van en onderzoek te doen naar professionele ontwikkeling en identiteit, eigentijdse (inhoud en vorm van) vakinhoudelijke scholing, ingrediënten en randvoorwaarden van een lerende innovatieve en reflectieve houding. Het lijkt me te gek om via het Beleidsteam Vakontwikkeling van de NVJ freelancers en journalisten in vaste dienst, ‘traditionele’ en vernieuwende mediamakers te ondersteunen en uit te dagen in hun ontwikkeling als professional. En daarmee het journalistieke vakgebied een duurzame impuls te geven.  

2.    Waarin wil je de NVJ sterker maken en welke ambities heb je als bestuurslid voor het beleidsteam Vakontwikkeling?

Nationaal en internationaal is er veel in beweging in onze professie (en de maatschappelijke context[en] waarin journalisten zich bewegen). Het recent gestarte onderzoeksproject van de School voor Journalistiek HU over toekomstscenario’s voor journalistiek en onderwijs (shorturl.at/iptE8, waar ik als expert aan bijdraag) maakt duidelijk dat er veel mensen en organisaties, netwerken en zelfstandigen, redacties en fondsen actief zijn in het verzorgen van bijscholing, traineeships, mentoraat, workshops etc. De NVJ is daarbij zeker zichtbaar en gewaardeerd qua cursusaanbod, maar zou mijns inziens (vanuit haar missie/bestaansrecht, als verbinder van allerlei initiatieven en stakeholders) een meer nadrukkelijke rol moeten spelen in de vakontwikkeling van Nederlandse journalisten.  

Er zijn specifieke thema’s die op dit moment aandacht vragen als het gaat om vakontwikkeling, zoals: diversiteit/inclusie, data/tech, reflectie en professionele veerkracht, intergenerationeel leren en multidisciplinair werken, journalistieke kernwaarden (onafhankelijkheid, waarheidsvinding, betrouwbaarheid, community driven/engaged), professionele identiteit etc. Buiten de muren van de opleiding Journalistiek CHE word ik vanwege mijn expertise geraadpleegd op het gebied van vakontwikkeling en professionalisering door onder meer Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, Stichting Democratie en Media, Vrouw & Media en Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Graag zet ik mijn diverse netwerk aan professionals en academici in om bij te dragen aan de bredere doelstelling van de NVJ en help ik daarmee vormgeven aan het lerend, ontwikkelgericht en (zelf)reflectief worden van de journalistieke professie in Nederland. 

3.    Welke (bestuurs)ervaring neem je mee die een waardevolle bijdrage kan zijn voor het beleidsteam Vakontwikkeling??

In mijn CV (zie bijlage) is een handzaam overzicht te vinden van mijn werkervaring, maar kort gesteld denk ik dat mijn rol als seniordocent en leidinggevende bij de opleiding Journalistiek CHE, mijn freelance onderzoekswerk en mijn achtergrond als onderwijskundige (met focus op organisationeel leren) ervaring en kennis oplevert die voor de NVJ en/of het beleidsteam Vakontwikkeling van toegevoegde waarde zijn. Denk aan (1) het projectmatig samenwerken met verschillende stakeholders, leidinggeven en coördineren en op vakinhoud ontwikkelen, (2) het bijhouden van wat er speelt in de journalistieke en mediapraktijk, in de wereld van journalism en media studies, dit vertalen naar relevante vragen en aanbod in eigentijdse vormen (door collega’s te spreken, debatten bij te wonen, [vakwetenschappelijke en populaire] boeken/artikelen te lezen, conferenties en bijeenkomsten zoals het International Journalism Festival in Perugia bij te wonen) en (3) het leveren van een bijdrage als expert in media, brainstorms of onderzoeksprojecten.    

4.    In de beleidsteams is het van belang dat kandidaten onafhankelijk kunnen opereren. Kan je dat op basis van je CV waarmaken?

Ja, op basis van mijn CV heb ik hierover geen enkele twijfel.