Karlijn Goossen

Vertegenwoordiger beleidsteam Vakontwikkeling namens ledengroep Zelfstandigen sinds november 2021


Wat is je motivatie voor je functie in het beleidsteam Vakontwikkeling?

‘Ik heb mezelf  weer beschikbaar gesteld voor het beleidsteam Vakontwikkeling met een gedrevenheid die voortkomt uit mijn eerdere betrokkenheid. Samen met mijn collega's heb ik vorig jaar stevig (praktijk)onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de journalistiek, wat heeft geleid tot waardevolle inzichten en strategische prioriteiten binnen de NVJ. We hebben de nadruk gelegd op belangrijke aspecten zoals diversiteit, veilige werkomgeving en mentale gezondheid in de journalistiek. Ook hebben we de opkomst van generatieve AI, het evenwicht tussen journalistieke waarden en publieksgerichtheid, en het belang van voortdurend leren en reflecteren verkend.’

Waarin wil je de NVJ sterker maken en welke ambities heb je?

‘Mijn achtergrond als journalist, onderzoeker en docent drijft mijn betrokkenheid bij het bevorderen van professionele ontwikkeling in de journalistieke sector. De NVJ biedt een uitstekende basis om een inclusieve en innovatieve leercultuur te bevorderen. Hieraan wil ik actief bijdragen door evidence-based vakinhoudelijke kennis aan te dragen, thematische richting te bepalen en een breed netwerk van collega's te betrekken.

Mijn ambitie is om de NVJ te stimuleren een impactvolle, ontwikkelgerichte en inclusieve beroepsvereniging te zijn. Samen met leden, zowel freelancers als mensen in vaste dienst, wil ik bijdragen aan het oplossen van complexe uitdagingen in de mediasector. Dit kunnen we bereiken door naar collega's en experts te luisteren, ontwikkelingen binnen nieuwsorganisaties en stakeholders te volgen, en deze kennis om te zetten in acties die leiden tot verbeterd vertrouwen in de journalistiek en een grotere relevantie van journalistieke content door aan te sluiten bij de behoeften van publieken.’

Weblinks


Foto: Elisabeth Lanz