Nicoline Maarschalk Meijer

Vertegenwoordiger beleidsteam Vakontwikkeling namens ledengroep Plus+ sinds november 2021

 

Wat is je motivatie voor je functie in het beleidsteam Vakontwikkeling?

'Ik heb ruim 40 jaar in de journalistiek gewerkt (talkshowredacteur, schrijvend journalist, eindredacteur en ook als docent non-fictie) en heb gedurende mijn werkende leven het vak, door opkomst digitale media en -mogelijkheden, transitie van vast dienstverband naar allerlei freelance constructies en schaalvergroting van uitgeversconcerns, zien evolueren. Met deze ervaring ben ik bij uitstek iemand die weet heeft van alles rondom de ontwikkelingen van het vak.

Het onderwerp Vakontwikkeling heeft daarom mijn grote belangstelling. Ik wil graag zoeken naar duurzame oplossingen om het vak conform de huidige werkelijkheid (opnieuw?) te definiëren. Dit lijkt mij een belangrijke uitdaging en ook elementaire voorwaarde voor verbinding in deze gesegmenteerde tijd waar draagvlak noodzakelijk is om het journalistieke ambacht in stand te houden.'

Waarin wil je de NVJ sterker maken en welke ambities heb je?

'De NVJ heeft de afgelopen jaren als beroepsvereniging veel meer impact gekregen. Vooral op het gebied van arbeidsrechtelijke, facilitaire en vakgerelateerde vaardigheidsondersteuning heeft NVJ grote sprongen vooruit gemaakt. Ook de naamsbekendheid van de NVJ in haar rol als voor de hand liggend aanspreekpunt voor leden en leken is enorm gegroeid. Ik zet mij in om de positie van de NVJ blijvend te versterken.  

Verder wil ik bijdragen aan het entameren van kleinschalige proeftuintjes en cycli van spreekbeurten (bij de NVJ), het creëren van ruimte waar liefhebbers zich over de ontwikkeling van het vak kunnen buigen in wisselende samenstelling d.m.v. denktankjes en spreekbeurten. Deze kant van het vak heeft nog niet veel nadruk en kan een nieuw segment (nog dolend of bij kleine auteursverenigingen) aantrekken en onderdak bieden.'

Weblinks


Foto Sebastiaan ter Burg CC BY 4.0