Nieuws

NVJ staat achter petitie tegen afschaffing zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is, samen met de startersaftrek, een effectieve manier om het ondernemerschap te stimuleren. Ook worden met de zelfstandigenaftrek grote kosten gecompenseerd die werknemers niet hebben. Het kabinetsvoornemen om de zelfstandigenaftrek af te schaffen, dan wel flink te beperken, moet van de baan. De NVJ ondersteunt de petitie Zelfstandigenaftrek Moet Blijven van zelfstandig ondernemers Annedien Hoen en Ronald Mulder. Lees meer over NVJ staat achter petitie tegen afschaffing zelfstandigenaftrek

13 augustus 2013

Aanpak urgente problemen persalarmering

Uiterlijk dit najaar zal een aanmerkelijk groter deel van de politiemeldingen zonder tussenkomst van een woordvoerder door de meldkamers naar buiten worden gebracht. Ook zal het nu per regio verschillende persalarmeringsbeleid worden geüniformeerd, zodat in alle politieregio’s dezelfde incidenten direct via P2000 worden doorgegeven. Dit hebben Yvette Moll en Bernard Jens, verantwoordelijk bij de Nationale Politie voor de media, gisteren toegezegd tijdens het eerste overleg van de nieuwe werkgroep Politie-Pers van de NVJ. Lees meer over Aanpak urgente problemen persalarmering

9 augustus 2013

BZ blijft zich inspannen voor ontvoerde Nederlanders in Jemen

Ondanks sluiting van de Nederlandse ambassade in Jemen blijft Nederland zich inspannen om de ontvoerde Judith Spiegel en Boudewijn Berendsen vrij te krijgen. De freelance journaliste en haar partner werden in juni in Sanaa ontvoerd. Volgens Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, kan Buitenlandse Zaken zich ook op andere plekken inspannen voor de twee Nederlanders. De NVJ onderhoudt intensief contact met familie, opdrachtgevers en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Lees meer over BZ blijft zich inspannen voor ontvoerde Nederlanders in Jemen

9 augustus 2013

Meer toezicht op auteursrechtorganisaties

Per 1 juli is een wet in werking getreden die het toezicht op collectieve beheersorganisaties verscherpt. Deze organisaties houden zich bezig met de incasso, het beheer en de verdeling van vergoedingen voor bijvoorbeeld film en foto’s. De auteursrechtorganisaties moeten voldoen aan eisen ten aanzien van transparantie en beheerskosten, zodat ze beter kunnen worden gecontroleerd. Aan het College van Toezicht Auteursrechten is een instemmingsrecht verleend ten aanzien van eenzijdige verhogingen van de standaardtarieven voor exploitatie van auteurs- en naburige rechten. De nieuwe wet voorziet ook in de mogelijkheid om achteraf een geschil over de hoogte of de toepassing van een in rekening gebracht tarief voor te leggen aan een geschillencommissie.

Bron: Rijksoverheid.nl Lees meer over Meer toezicht op auteursrechtorganisaties

9 augustus 2013

Geen auteursrecht op gesprekken

Vastgoedmagnaat Willem Endstra voerde in 2003 en 2004 op de achterbank van een auto gezeten een 15-tal gesprekken met de politie. Een paar maanden na het laatste gesprek werd hij geliquideerd. In 2006 heeft Nieuw Amsterdam het boek De Endstra tapes uitgegeven met de transcripties van de betreffende gesprekken. De erfgenamen van Endstra hebben een verbod tot uitgave van het boek gevorderd, omdat in hun visie inbreuk werd gemaakt op het auteursrecht. Volgens het Hof Den Haag bestaan de transcripties uit een schier eindeloze reeks onafgemaakte, slecht lopende en ronduit kromme zinnen. Gezien de banaliteit van die vormgeving rust op de ‘achterbankgesprekken’ geen auteursrecht.

Bron: Rechtspraak.nl Lees meer over Geen auteursrecht op gesprekken

9 augustus 2013

Wetsvoorstel Publicaties op Internet

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie voorgelegd, dat het mogelijk moet maken dat bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats elektronisch worden gedaan. Deze publicaties vinden thans in dagbladen plaats en worden op grond van het voorstel in de (elektronische)Staatscourant geplaatst. Het doel van de regeling is een effectievere en goedkopere bekendmaking. Tot 20 september 2013 kan een ieder op het voorstel reageren.

Bron: Overheid.nl Lees meer over Wetsvoorstel Publicaties op Internet

9 augustus 2013

Werkgever mag vrije dagen niet inhouden

In een CAO is bepaald dat in de maand april 2013 een eenmalige uitkering van 1,5% wordt betaald of dat in plaats daarvan 3 werkgelegenheidsdagen (24 uur) worden toegekend. De werkgever heeft de werknemers gevraagd om via een link op het intranet afstand te doen van de dagen. De kantonrechter stelt vast dat van de CAO alleen ten gunste van de werknemer mag worden afgeweken. Dat de werknemers zich via een intranetpagina akkoord verklaren met het afzien van de dagen is gelijk te stellen met een beding in de arbeidsovereenkomst. Dit is niet in hun voordeel en dus nietig. De werkgever is gehouden de mogelijkheid om de werkgelegenheidsdagen in te leveren per direct van het intranet te verwijderen.

Bron: Rechtspraak.nl Lees meer over Werkgever mag vrije dagen niet inhouden

9 augustus 2013

Sollicitatie bij concurrent onvoldoende voor ontbinding arbeidsovereenkomst

Een werkneemster is niet open en transparant geweest over een mogelijke overstap naar een concurrent. Haar werkgever geeft aan de werkneemster aan het overeengekomen concurrentiebeding te willen houden, stelt haar op non-actief en verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een vertrouwensbreuk. De kantonrechter kan zich voorstellen dat de werkgever in die omstandigheden twijfelt aan de betrouwbaarheid van de werkneemster. Er zijn echter geen aanknopingspunten om aan te nemen dat de werkneemster de werkgever heeft willen benadelen. De schimmigheid over een mogelijke overstap naar de concurrent lijkt te zijn ingegeven uit een zekere angst om de zekerheid van de huidige werkgever op te geven. Dit deukje rechtvaardigt nog niet het predicaat ‘hoogverraad’ noch de consequentie van ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Bron: Rechtspraak.nl Lees meer over Sollicitatie bij concurrent onvoldoende voor ontbinding arbeidsovereenkomst

9 augustus 2013
Resultaat 161 - 170  (van 419)

Pagina's