Nieuws

Haagsch College in Nieuwspoort: colleges over de thema’s die het nieuws beheersen

In september start ‘Haagsch College in Nieuwspoort’. Vanuit het hart van politiek Den Haag geven belangrijke hoofdrolspelers en de beste analisten colleges over de thema’s die het nieuws beheersen. Voor iedereen die behoefte heeft aan enige context bij de dagelijkse stroom aan nieuwsberichten maar geen tijd heeft voor lange cursussen of stevige studieboeken. Lees meer over Haagsch College in Nieuwspoort: colleges over de thema’s die het nieuws beheersen

16 juli 2013

DNP en NVJ over freelancers en zelf uitgeven

De slechte omgang van opdrachtgevers met freelancejournalisten draagt bij aan de opkomst van freelancers die zichzelf uitgeven. Daarnaast werkt het herpublicaties in de hand. Dat stelt Jan-Jaap Heij, oprichter van nieuwssite DNP. Intussen stelt NVJ-secretaris Freelance Rosa García López alles in het werk om de situatie voor freelancers te verbeteren en doet ze een moreel appèl op de media.
> Klik hier voor het volledige artikel. Lees meer over DNP en NVJ over freelancers en zelf uitgeven

12 juli 2013

NVJ: onvoldoende draagvlak raam-cao

De NVJ ziet er op dit moment weinig in om door te gaan met de totstandkoming van een raam-cao. Er is te weinig draagvlak, aldus de NVJ in een brief aan werkgeversvereniging NUV. Een bundeling van journalistieke cao’s tot één journalistieke cao ziet de NVJ als een meer vanzelfsprekende en te accepteren eerste stap. De NVJ wil op korte termijn met de verschillende sectiebesturen binnen de werkgeversvereniging overleg voeren. Lees meer over NVJ: onvoldoende draagvlak raam-cao

8 juli 2013

Portretrecht geen exclusief exploitatierecht

Publicatie van het boek “Johan Cruijff – De Ajacied” is niet onrechtmatig. Volgens Cruijff maakte het fotoboek inbreuk op zijn portretrecht. De Hoge Raad oordeelt dat van een schending van de persoonlijke levenssfeer van Cruijff geen sprake is. De foto’s beelden Cruijff af als voetballer bij Ajax en zijn bedoeld om het in voetbal geïnteresseerde publiek over het talent van Cruijff te informeren. Voorts heeft de uitgever een vergoeding aan Cruijff aangeboden. Cruijff heeft onvoldoende toegelicht dat dit aanbod niet redelijk was.

Bron: Rechtspraak.nl Lees meer over Portretrecht geen exclusief exploitatierecht

5 juli 2013

Werkgever uitmaken voor ‘dik varken’ geen reden voor ontslag

Een werknemer roept ‘dik varken, schreeuw niet zo’ tegen zijn werkgever en wordt vervolgens ontslagen. Het Gerechtshof Den Bosch oordeelt dat de uitlating in dit geval geen dringende reden vormt voor een ontslag op staande voet. Door op luide toon het ongenoegen te uiten over een fout, die de werknemer zelf had opgebiecht, had de werkgever een ruziesfeer in het leven geroepen waarin de escalatie kon ontstaan.

Bron: rechtspraak.nl Lees meer over Werkgever uitmaken voor ‘dik varken’ geen reden voor ontslag

5 juli 2013

Verhoging griffierechten

Het kabinet stelt in een wetsvoorstel voor de griffierechten te verhogen. Vooral zaken in hoger beroep worden fors duurder. Het gemiddelde percentage waarmee de griffierechten worden verhoogd, is 15 procent. De Raad voor de rechtspraak heeft de zorg uitgesproken dat door de verhoging van de griffierechten de toegang tot de rechter wordt beperkt.

Bron: Raad voor de Rechtspraak Lees meer over Verhoging griffierechten

5 juli 2013

Geen bescherming voor tabelgegevens

Pearson is uitgever van 200 psychologische tests. Een softwareontwikkelaar maakt gebruik van gegevens van de tests. Pearson gebiedt de softwareontwikkelaar het gebruik te staken. Het beroep van Pearson op grond van de Databankenwet faalt, omdat niet vast is komen te staan dat de tabellen een databank zijn. Evenmin is gebleken dat de softwareontwikkelaar inbreuk maakt op auteursrechten van Pearson door de betreffende tabellen over te nemen en te tonen op haar website. Dientengevolge worden alle vorderingen van Pearson afgewezen.

Bron: Rechtspraak.nl Lees meer over Geen bescherming voor tabelgegevens

5 juli 2013

Rechten werknemers onveranderd bij wisseling payroll

De rechtspositie van werknemers verandert niet als hun bedrijf hen onderbrengt bij een (andere) payrollonderneming. Zij blijven hun werk feitelijk uitvoeren bij dezelfde werkgever en behouden dus hun rechten. De rechtbank in Den Haag heeft dit bepaald in een zaak die aangespannen was tegen een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.

Bron: Rechtspraak.nl Lees meer over Rechten werknemers onveranderd bij wisseling payroll

5 juli 2013
Resultaat 181 - 190  (van 419)

Pagina's