Nieuws

Modernisering Ziektewet

Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. De BeZaVa heeft tot doel om het ziekteverzuim en de instroom te beperken van werknemers met een flexibel dienstverband (‘flexwerkers’) in de Ziektewet en de Wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De gevolgen van deze wet zullen voor werkgevers vanaf 1 januari 2014 echt merkbaar worden. Lees meer over Modernisering Ziektewet

13 januari 2014

Inbreukmakende foto in fotolijstje?

Voor de vraag of er in een concrete situatie sprake is van een auteursrechtschending spelen omvang, duur of opzet van de inbreuk in principe geen rol. Dat de praktijk vaak weerbarstig is, blijkt uit een recent vonnis van de Rechtbank Amsterdam. Artikel 18a van de Auteurswet gaf de doorslag: “als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd de incidentele verwerking ervan als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een ander werk.” Lees meer over Inbreukmakende foto in fotolijstje?

13 januari 2014

Onverstandige ontslagbrief

Zelf ontslag nemen zonder een nieuwe baan gevonden te hebben, is vrijwel altijd onverstandig. Iedere arbeidsrechtjurist zal u dit kunnen vertellen. De gevolgen zijn dan ook ernstig. Het UWV zal u geen WW-uitkering verstrekken en uw werkgever zal uiteraard de loondoorbetaling staken. Lees meer over Onverstandige ontslagbrief

13 januari 2014

EU-rapport gegevensgebruik 'hart onder de riem'

De Europese Commissie voor burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement vindt dat er een einde moet komen aan het verzamelen van grote persoonlijke gegevens door NSA en andere inlichtingenorganisaties. Dat staat in een ontwerprapport van de commissie. De NVJ noemt het een mooi hart uit de riem uit Europa. De NVJ is een van de procespartijen die eind vorig jaar een procedure zijn gestart tegen de staat over gegevensgebruik. Lees meer over EU-rapport gegevensgebruik 'hart onder de riem'

10 januari 2014

Geldende nabestaandenregeling Wegener blijft van toepassing

De NVJ heeft de werknemers van Wegener laten weten dat de tot nu toe geldende nabestaandenregeling van Wegener van toepassing blijft. Er hoeft niets te worden ondertekend, aldus de NVJ. Eind vorig jaar ontstond verschil van inzicht over de door Wegener aangekondigde wijziging van het nabestaandenpensioen. De NVJ adviseerde toen om het formulier ‘aanmelding partnerpensioen’ niet te ondertekenen. Lees meer over Geldende nabestaandenregeling Wegener blijft van toepassing

9 januari 2014

Mecom opnieuw in overleg met Concentra

Na overleg met het managementteam van Media Groep Limburg, de ondernemingsraad en de top van de Britse uitgever Mecom heeft Mecom maandag besloten de onderhandelingen met het Vlaamse Concentra over de verkoop van de Limburgse kranten te hervatten. Maandag hielden ongeveer 150 werknemers een protestbijeenkomst bij motel Van der Valk in Urmond, waar overleg tussen MGL en Mecom plaatsvond. De NVJ is solidair met het personeel. ‘Zij voelen zich gepakt door de aandeelhouder en die frustratie is volkomen terecht, aldus NVJ-secretaris Tom Gibcus. Lees meer over Mecom opnieuw in overleg met Concentra

9 januari 2014
Resultaat 421 - 430  (van 432)

Pagina's