Nieuws

Het verschil tussen freelance en zelfstandig ondernemer

De een noemt zich freelance journalist, de ander spreekt liever van zzp’er of zelfstandig journalist. De begrippen betekenen hetzelfde; het gaat om dezelfde vorm van ondernemerschap.

Van oorsprong is een freelancer iemand die zich laat inhuren (vrije lansier ofwel huurling). Sommige mensen vinden de term freelancer een typisch werkgevers/werknemersbegrip, terwijl de term zelfstandig ondernemer eerder wordt geassocieerd met bedrijf, productontwikkeling en gelijkwaardig partnership. Lees meer over Het verschil tussen freelance en zelfstandig ondernemer

13 juli 2016

De scheidslijn tussen zelfstandig journalist en verkapte werknemer

Wanneer ben je een zelfstandig ondernemer? Soms denk je zelf zelfstandig ondernemer te zijn, maar daar kan de Belastingdienst heel anders over denken. Daarom is het belangrijk voor jou en je opdrachtgever om te weten of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap of van een verkapt dienstverband. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de modelovereenkomst. Lees meer over De scheidslijn tussen zelfstandig journalist en verkapte werknemer

13 juli 2016