Nieuws

Openingstijden NVJ-secretariaat

Het NVJ-secretariaat is in de laatste decemberweek geopend en in verband met de feestdagen gesloten op: vrijdag 24 december na 13.00 uur en vrijdag 31 december na 13.00 uur. Voor dringende vragen kunt u het noodnummer van de NVJ bellen: 06 51 52 95 62.
De NVJ wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2011.

23 december 2010
Lees meer

NDP buigt zich opnieuw over auteursrechtvergoeding

Het nadere overleg over de auteursrechtvergoeding tussen de NDP en de NVJ heeft tot nu toe niets concreets opgeleverd. De werkgevers willen dit jaar weliswaar alsnog eenmalig en voor het laatst een vergoeding van 0,5 procent betalen, maar verbinden daar een onaanvaardbare voorwaarde aan. Juridische procedures lijken onontkoombaar, maar de NDP heeft inmiddels tot uiterlijk 7 januari 2011 de tijd gekregen om zich alsnog te bedenken. Lees meer over NDP buigt zich opnieuw over auteursrechtvergoeding

23 december 2010

Principeakkoord CAO Nieuwsbladjournalisten

Op 1 december 2010 hebben de onderhandelingsdelegaties van de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten na drie onderhandelingsrondes een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Nieuwsbladjournalisten. De NVJ roept leden van de sectie Lokale Media om hun mening kenbaar te maken over het principeakkoord. Zij hebben per mail een stemformulier ontvangen. Lees meer over Principeakkoord CAO Nieuwsbladjournalisten

23 december 2010

Nog geen uitsluitsel in auteursrechtoverleg

Het geschil tussen NVJ en NDP over de auteursrechtvergoeding voor dagbladjournalisten is nog niet uit de wereld. De werkgevers hebben gisteren weliswaar een voorstel gedaan, maar volgens NVJ-secretaris Arthur Maandag zit daar een harde voorwaarde in, die te ver gaat. Maandag heeft alle hoop op een oplossing nog niet opgegeven en wil daarom niet op de details ingaan. De NVJ heeft inmiddels een brief naar de NDP gestuurd met het verzoek uiterlijk morgenmiddag te laten weten of die tot gewijzigde inzichten leidt. Lees meer over Nog geen uitsluitsel in auteursrechtoverleg

21 december 2010

Tom Gibcus nieuwe secretaris Dagblad

Met ingang van 1 januari 2011 heeft de Nederlandse Vereniging van Journalisten een nieuwe secretaris Dagblad. Het is Tom Gibcus (30) die tot nu toe als jurist heeft gewerkt bij de ABU, de werkgeversorganisatie in de uitzendbranche. Gibcus was daar beleidsmedewerker CAO. Gibcus volgt Arthur Maandag op, die de afgelopen zes maanden tijdelijk bij de NVJ werkte, nadat Bianca Rootsaert was vertrokken. Het is de bedoeling dat de nieuwe secretaris in het voorjaar van 2011 via een ‘rondje dagblad’ bij de redacties op bezoek komt. Lees meer over Tom Gibcus nieuwe secretaris Dagblad

20 december 2010

Platform Makers reageert op advies Commissie Auteursrecht

Het auteursrechtsamenwerkingsverband Platform Makers heeft schriftelijk gereageerd op het advies van de Commissie Auteursrecht inzake auteurscontractenrecht. Het platform, waarin ook de NVJ participeert, onderschrijft weliswaar een aantal constateringen van de commissie, maar wijst tevens op een aantal nalatigheden. Deze hebben ondermeer betrekking op de beperking tot de meer traditionele mediasectoren en het negeren van de mogelijkheid die het voorontwerp Auteurscontractenrecht biedt voor collectieve onderhandelingen. Lees de Reactie_Advies_Cie_Auteursrecht_PM5.pdf Lees meer over Platform Makers reageert op advies Commissie Auteursrecht

20 december 2010

Minister Van Bijsterveldt vraagt mediavisie NVJ

Minister Van Bijsterveldt van OCW dringt bij de NVJ aan op een snel schrijven van een mediabrief waarin de NVJ haar beleid voor een gezond persklimaat uiteenzet. NVJ-voorzitter Huub Elzerman sprak de minister tijdens een kennismakingsbijeenkomst afgelopen dinsdag. Aan de orde kwamen de bezuinigingen bij de publieke omroepen, de positie van de regionale omroepen, de Wereldomroep en de wildgroei van de journalistieke opleidingen. Lees meer over Minister Van Bijsterveldt vraagt mediavisie NVJ

17 december 2010
Resultaat 1 - 10  (van 265)

Pagina's