Nieuws

Overleg NVJ en Reshift Digital over doorstart HUB

De NVJ en de eigenaar van Reshift Digital gaan op 23 september in overleg over de gevolgen van de doorstart van HUB Uitgevers. De nieuwe eigenaar Paul Molenaar heeft de NVJ gemeld dat alle werknemers van de nieuwe onderneming dezelfde primaire arbeidsvoorwaarden aangeboden hebben gekregen. Ook is er de intentie om met de freelancers te komen tot individuele oplossingen voor de grootste problemen. Hierbij zegt Molenaar rekening te houden met onder andere de hoogte van de vordering, de persoonlijke situatie, de manier waarop wordt gecompenseerd en garanties voor de komende periode. Lees meer over Overleg NVJ en Reshift Digital over doorstart HUB

16 september 2013

NVJ en freelancers in gesprek met Kamerleden over auteursrecht

NVJ organiseert samen met Platform Makers rondetafelgesprekken met Tweede Kamerleden die verantwoordelijk zijn voor auteursrecht en het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht moeten beoordelen. Zowel Astrid Oosenbrug (PvdA) als Joost Taverne (VVD) hebben inmiddels een delegatie van freelancers en bestuursleden van PlatformMakers ontvangen. Vorige week kwam het voorstel voor een kortere licentieovereenkomst ter sprake. Lees meer over NVJ en freelancers in gesprek met Kamerleden over auteursrecht

16 september 2013

Petitie ‘Zelfstandigenaftrek moet blijven’ succes

Tot nu toe hebben maar liefst 57.000 mensen de petitie ‘Zelfstandigenaftrek moet blijven’ ondertekend. De petitie wordt eind september aan staatssecretaris Frans Weekers aangeboden door alle beroepsverenigingen, waaronder de NVJ en NVF en zelfstandigenorganisaties in Nederland. NVJ Freelance en de NVF roepen alle (foto)journalisten om de petitie te ondertekenen. Lees meer over Petitie ‘Zelfstandigenaftrek moet blijven’ succes

16 september 2013

NVJ wil overleg over doorstart HUB

De NVJ is blij met de doorstart van een groot aantal titels van HUB Uitgevers. Onder de naam Reshift Digital starten de grootste merken van het failliete HUB Uitgevers door, waaronder Computer Idee, Personal Computer Magazine, Media Totaal, Power Unlimited, Discovery Magazine en diverse beurzen. Volgens de directie van Reshift Digital gaat zoveel mogelijk personeel mee over naar de nieuwe organisatie. Nu de titels blijven bestaan heeft de NVJ de positie om in overleg te gaan over de verdere afhandeling. De NVJ wil daarom zo snel overleg over de toepassing van de cao en de gevolgen voor de freelance medewerkers. Lees meer over NVJ wil overleg over doorstart HUB

11 september 2013

Deelt freelancer mee in succes van een Blendle-hit?

Arno van ’t Hoog, freelancejournalist en bestuurslid van NVJ Freelance, denkt dat de digitale kiosk Blendle een groot succes kan worden. Hij vraagt zich wel af hoe dit verkoopkanaal voor journalistieke content en de aangesloten titels omgaan met de belangen van freelance (foto)journalisten. Deelt de freelancer mee in het succes van een door hem of haar geproduceerde Blendle-hit?
Lees verder bij De Nieuwe Reporter Lees meer over Deelt freelancer mee in succes van een Blendle-hit?

11 september 2013

Right To Know Day 2013 ‘In het hol van de Leeuw’

Op 30 september 2013 organiseert onderzoeksjournalist Brenno de Winter voor de derde keer de Nederlandse editie van de internationale Right To Know Day. Thema van de bijeenkomst is het transparant bestuur en de worstelingen van burgers om openheid te krijgen. De Right To Know Day vindt plaats in het hol van de leeuw. Nederland heeft de primeur dat voor de eerste keer het verantwoordelijk ministerie voor openbaarheid van bestuur, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, actief medeorganisator en gastheer is. Lees meer over Right To Know Day 2013 ‘In het hol van de Leeuw’

11 september 2013

Maatwerkafspraken NDC Mediagroep

De NVJ en NDC Mediagroep zijn vorige week tot zogenoemde maatwerkafspraken gekomen. Deze afspraken zijn alleen van toepassing op journalisten die in de huidige reorganisatie boventallig zijn. Het overleg met NDC was noodzakelijk vanwege een onduidelijkheid en meerdere interpretaties van de cao-tekst. Lees meer over Maatwerkafspraken NDC Mediagroep

11 september 2013

Versterking rechtspositie van flexwerkers

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de positie van zogenaamde ‘flexwerkers’ met ingang van 1 januari 2015 verbeteren. Voorkomen moet worden dat werknemers met tijdelijke arbeidsovereenkomsten tegen hun zin lang moeten wachten op een vaste aanstelling. In plaats van drie jaar (zoals nu wettelijk geregeld is) moeten werknemers al na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast dienstverband. Doel van de minister is om het verschil in rechtspositie tussen werknemers met een vast dienstverband en flexwerkers kleiner te maken. Dit voorstel is een onderdeel van een nog niet openbaar gemaakt wetsvoorstel dat voor advies naar de Raad van State is gestuurd.

Bron: Rijksoverheid.nl Lees meer over Versterking rechtspositie van flexwerkers

9 september 2013

Cito-scores openbaar

RTL Nieuws heeft met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevraagd om openbaarmaking van Cito-scores en de resultaten van andere eindtoetsen. Omdat de staatsecretaris aan dit verzoek tegemoet wilde komen zijn 123 schoolbesturen naar de rechter gestapt in een poging dit besluit te blokkeren. Lees meer over Cito-scores openbaar

9 september 2013
Resultaat 121 - 130  (van 418)

Pagina's