Nieuws

Akkoord sociaal plan Wegener

De vakbonden en Wegener hebben maandag 2 september een akkoord bereikt over een nieuw sociaal plan. De NVJ en de vakorganisaties zijn, gelet op het boekenonderzoek, van mening dat in de totale afweging tussen de (financiële) positie van het bedrijf, het compenseren van schade voor vertrekkers en de verantwoorde perspectieven voor blijvende werknemers, het bereikte akkoord het maximaal haalbare is. Lees meer over Akkoord sociaal plan Wegener

3 september 2013

Presentatie onderzoek regiojournalistiek

Het Stimuleringsfonds voor de Pers en de Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Utrecht presenteren dinsdag 3 september de resultaten van het onderzoek naar de nieuwsvoorziening in de regio. De NVJ, die in het onderzoek wordt betrokken, heeft lang aangedrongen op een onderzoek om zo de problemen in de regio scherper in beeld te krijgen. De bijeenkomst wordt in Nieuwspoort Den Haag gehouden en begint om 15.00 uur. Meer informatie in NVJ Agenda Lees meer over Presentatie onderzoek regiojournalistiek

2 september 2013

NVJ overleg met curator HUB

UPDATE – De curator van de Haarlemse uitgeverij HUB, die eerder deze week failliet werd verklaard, heeft verklaard in onderhandeling te zijn met een partij over een eventuele doorstart. Begin volgende week wordt hierover meer bekendgemaakt. In een gesprek met de curator heeft de NVJ gewezen op de grote belangen die voor NVJ-leden op het spel staan. De NVJ zegt nauw betrokken te willen blijven bij de stappen die worden genomen bij een eventuele doorstart. Inmiddels inventariseren de advocaten van de NVJ voor welke BV’s van HUB het faillissement is aangevraagd, omdat daar enige onduidelijkheid over bestaat. Verder wordt door hen de juridische mogelijkheden onderzocht om voor alle leden, zowel (ex)werknemers als freelancers, tot een optimaal resultaat te komen. Lees meer over NVJ overleg met curator HUB

30 augustus 2013

Tweede druk zakboekje Straatfotografie

Het zakboekje “Straatfotografie, over gedrag en wat er mag” blijkt zo’n groot succes dat inmiddels een tweede druk is verschenen. Alle NVF-leden krijgen dit boekje op vrijdag 6 september, samen met Villamedia, thuisgestuurd. Het boekje bevat allerlei praktische zaken waar fotojournalisten op straat tegenaan kunnen lopen. In deze versie wordt ook informatie over de Landelijke Politieperskaart opgenomen en het 24-uursnoodnummer van de NVJ/NVF (06 51529562). Als fotografen onverhoopt in de problemen komen op straat met politie, beveiligers of anderen dan kunnen ze dit nummer bellen. Lees meer over Tweede druk zakboekje Straatfotografie

29 augustus 2013

Faillissement HUB legt pijnlijke risico’s van freelancers bloot

OPINIE – Meer dan tien jaar heb ik met veel liefde geschreven voor het Haarlems Uitgeef Bedrijf (HUB). Dat ik opeens via social media vernam dat de uitgever failliet is, kwam bij mij hard aan. Natuurlijk is het vervelend dat openstaande facturen en nog niet gefactureerde artikelen niet meer betaald zullen worden. Maar wat echt pijn doet is dat veel goede collega’s opeens geen werk meer hebben en een moeilijke tijd tegemoet gaan. Lees meer over Faillissement HUB legt pijnlijke risico’s van freelancers bloot

29 augustus 2013

Inschrijving Stan Storimans prijs

Op 15 oktober wordt de jaarlijkse Stan Storimans Prijs uitgereikt, de prijs een prijs voor de cameraman of vrouw die het afgelopen jaar de beste nieuws of actualiteitenreportage heeft gedraaid. Producties kunnen worden ingezonden tot 1 oktober. Het is dit jaar vijf jaar geleden dat RTL-cameraman Stan Storimans bij een mortieraanval in Georgië om het leven kwam. Lees meer over Inschrijving Stan Storimans prijs

27 augustus 2013

Blijf jij zzp’er: online rekentool en enquête

Het plan van het kabinet om de zelfstandigenaftrek en startersaftrek af te schaffen pakt voor veel zzp’ers desastreus uit. Op de website www.blijfjijzzper.nl kunnen zelfstandigen simpel uitrekenen wat de gevolgen zijn voor het netto-inkomen als de bezuinigings-maatregelen daadwerkelijk worden doorgevoerd. De website wordt 27 augustus gelanceerd door NVJ, NVF, FNV KIEM, FotografenFederatie, BNO, Kunsten ’92 en Platform Beeldende Kunst. Lees meer over Blijf jij zzp’er: online rekentool en enquête

27 augustus 2013
Resultaat 141 - 150  (van 418)

Pagina's