Nieuws

Dossier wetsvoorstel Auteurscontractenrecht

In de zomer van 2012 heeft het kabinet het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wet heeft tot doel de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van de exploitanten van hun werk te verstevigen. Daartoe worden enkele maatregelen voorgesteld waaronder het recht op een billijke vergoeding, een bestsellerbepaling, een non uses bepaling en de mogelijkheid om onredelijk bezwarende bedingen te vernietigen. Aan verenigingen van makers wordt de mogelijkheid geboden om namens een groep makers een geschil aanhangig te maken bij een nader in te stellen geschillencommissie die kan oordelen over voornoemde maatregelen. Wat houdt het voorstel op deze onderdelen nu precies in?
> Naar het dossier Lees meer over Dossier wetsvoorstel Auteurscontractenrecht

21 mei 2013

De verstikkende kramp van ‘kosten, baten, balans’

OPINIE – TMG, NDC en Wegener; drie dagbladuitgeverijen die dit voorjaar een nieuwe CEO krijgen of net hebben gekregen. Bij TMG loopt de komende maanden een interim-CEO rond die bekend staat om zijn heldere en soms harde keuzes, NDC heeft al enkele weken externe mankracht over de vloer om het bedrijf opnieuw in te richten en bij Wegener gaat de nieuwe CEO een periode van 10 weken gebruiken om met veel interne projectgroepen een toekomstig bestendig bedrijf neer te zetten. Ze vinden het alle drie tijd voor een frisse wind. Meer bij Villamedia Lees meer over De verstikkende kramp van ‘kosten, baten, balans’

16 mei 2013

Principeakkoord verlenging Sociaal Plan NPO

De Nederlandse Publieke Omroep en de vakorganisaties NVJ, FNV KIEM en CNV Media hebben een principeakkoord gesloten over verlenging van het Sociaal Plan voor de landelijke publieke omroepen met één jaar. Dat betekent dat alle reorganisaties als gevolg van de bezuiniging van 200 miljoen (Rutte 1) zullen worden afgewikkeld volgens dit Sociaal Plan. Er zullen wel enkele tekstuele wijzigingen, als gevolg van veranderde wet- en regelgeving, doorgevoerd worden. Het Sociaal Plan zal nu op 31 december 2014 eindigen.Het principeakkoord wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de vakorganisaties. Lees meer over Principeakkoord verlenging Sociaal Plan NPO

16 mei 2013

Rechtszaak om privéfoto’s

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) is een rechtszaak begonnen namens het Koninklijk Huis tegen Nieuwe Revu. Aanleiding is de publicatie van foto’s van prinses Amalia op een hockeyveld. Volgens de RVD maken de foto’s inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en wordt een bodemprocedure aanhangig gemaakt. Het blad heeft inmiddels excuses gemaakt.
Bron: AD Lees meer over Rechtszaak om privéfoto’s

15 mei 2013

Mark Deuze “Het plezier moet terug”

Het thema Fun & Profit op de Grote Freelancersdag is Mark Deuze op het lijf geschreven. Deuze, verbonden aan de Indiana University in Bloomington (VS) en per 1 juni hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, is hoofdgast op de Freelancersdag op 4 juni. “Jonge mensen die vantevoren weten dat het moeilijk wordt, maar absoluut in de journalistiek willen en nadenken over het anders invullen van hun journalistieke carrière. Dat stemt me hoopvol.” Lees meer over Mark Deuze “Het plezier moet terug”

15 mei 2013

Opstelten versterkt aanpak computercriminaliteit

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) neemt maatregelen om de opsporing en vervolging van computercriminaliteit te versterken. Opstelten wil dat politie en justitie bij ernstige strafbare feiten onder strikte voorwaarden kunnen aftappen op computersystemen en criminelen verplichten mee te werken aan het openen van versleutelde bestanden op hun computer. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat hij voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd.
Bron: Rijksoverheid Lees meer over Opstelten versterkt aanpak computercriminaliteit

15 mei 2013

Ontslagvergunning voor beëindiging van overeenkomst van opdracht

Een opdrachtnemer die vrijwel fulltime voor één opdrachtgever werkt, kan de opzegging van de overeenkomst van opdracht proberen te vernietigen wegens het ontbreken van een ontslagvergunning. Op grond van de omstandigheden van het geval kwalificeert de voorzieningenrechter de betreffende overeenkomst als een overeenkomst van opdracht. Er is sprake van een arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen. Omdat geen sprake was van een dringende reden om de overeenkomst te beëindigen, was toestemming van het UWV vereist. Aangezien die toestemming ontbrak, wordt de vordering tot doorbetaling toegewezen.
Bron: Rechtspraak.nl Lees meer over Ontslagvergunning voor beëindiging van overeenkomst van opdracht

15 mei 2013
Resultaat 261 - 270  (van 418)

Pagina's