Nieuws

Colleges over nut en werking internet tools

Wat is het nut en de werking van diverse online tools voor journalisten? NVJ Internet en NVJ Academy organiseren in februari drie gastcolleges op de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg. Aan bod komen ondermeer: het nut van crowdsourcing, het online verifiëren van bronnen, liveblogging en de tools TimelineJS en Storify.

Daarnaast gaat de internetsectie van de NVJ workshops organiseren onder de titel ‘Wat heb je er nou aan’. Deze colleges zijn gericht op het zogenoemde digital first werken, en worden speciaal ontwikkeld voor freelance journalisten. Binnenkort volgt meer informatie over data en locaties. Lees meer over Colleges over nut en werking internet tools

5 februari 2013

‘Plasterk-journalisten’ gezocht

De jongerensectie van de NVJ, Vers in de Pers (ViP), vraagt deelnemers aan de zogenoemde Plasterk-werkervaringsregeling mee te werken aan een onderzoek naar de arbeidspositie van jonge journalisten. De NVJ wil met dit onderzoek het resultaat van de Plasterk-banen en ervaringsplekken in kaart brengen. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepresenteerd op 21 maart tijdens de Nyenrode-conferentie over opleidingen en journalistieke beroepspraktijk, die voorafgaat aan de presentatie van de teams voor De Tegel Toekomstprijs en de uitreiking ‘s avonds van de jaarlijkse De Tegel. Lees meer over ‘Plasterk-journalisten’ gezocht

5 februari 2013

Fotocitaat in miniatuurformaat toegestaan

Het citeren van een foto in miniatuurformaat in een nieuwsoverzicht valt naar het oordeel van de kantonrechter onder citeren in de zin van artikel 15a lid 2 Auteurswet (Aw). In het nieuwsoverzicht werd het kopje van het bericht weergegeven met een bijbehorende miniatuurfoto. Door hierop te klikken werd men doorgeleid naar de oorspronkelijke nieuwsbron met het volledige bericht en de foto in het originele formaat. Deze vorm van citeren is toegestaan indien aan de vier cumulatieve vereisten van artikel 15a lid 1 Aw is voldaan.

Bron: Rechtspraak.nl Lees meer over Fotocitaat in miniatuurformaat toegestaan

5 februari 2013

Verzoek om stukken op gemeentesite te publiceren is WOB-verzoek

In dit geval ging het om een verzoek om een rapport te publiceren op de website van de gemeente. Volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is zo’n verzoek een verzoek om informatie te verstrekken op grond van de artikelen 3 en 7 van de Wet openbaarheid van bestuur. Als motivering van het (negatieve) besluit op een dergelijk verzoek mag het gemeentebestuur aanvoeren dat het een systeem hanteert dat erop gericht is alleen bepaalde, daarvoor geselecteerde informatie te publiceren, zodat de website overzichtelijk blijft en de informatie daardoor gemakkelijk toegankelijk is.

Bron: Rechtspraak.nl Lees meer over Verzoek om stukken op gemeentesite te publiceren is WOB-verzoek

5 februari 2013
Resultaat 381 - 390  (van 418)

Pagina's