‘Het Auteurscontractenrecht, een lust of een last’

maandag 7 maart 2016

Licentieorganisatie Profactys organiseert op 17 maart een symposium over het Auteurscontractenrecht. Aanleiding voor dit symposium is de onduidelijkheid over het hergebruik van content. Liggen de rechten bij de uitgever of de freelancer? En op welke manier kunnen de rechten met freelancers worden geregeld?

Nu de nieuwe wet Auteurscontractenrecht per 1 juli 2015 in werking is getreden, is de contractuele positie van freelance journalisten en fotografen ten opzichte van uitgevers op een aantal gebieden gewijzigd. Veel uitgevers zijn in de veronderstelling de rechten met freelancers goed te hebben geregeld, maar in de praktijk blijkt dat lang niet altijd (meer) zo te zijn.

Met het symposium, bedoeld voor ondermeer uitgevers, (freelance) journalisten en fotografen hoopt Profactys vanuit verschillende invalshoeken enig inzicht te kunnen verschaffen.

Hans Bousie (Mediarechtadvocaat), Michiel Kramer (Nederlands Uitgeversverbond), Kees Schaepman (Stichting Lira) en Michel Frequin (VOI©E) leveren een bijdrage aan dit symposium. Gespreksleider is Elma Drayer (journalist).

  • Ga hier naar het programma
  • Datum en tijd: 17 maart, 12.00-16.30 uur
  • Locatie: Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, Baarn
  • Gratis toegang voor NVJ-leden. Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar info@profactys.nl onder vermelding van 'gratis toegangskaart symposium'.