‘Het vak’ steeds belangrijker voor 60+

dinsdag 18 november 2014

Het merendeel van de 60+-leden van de NVJ is actief in de journalistiek. Soms gebeurt dit uit noodzaak, in andere gevallen is het vrije keuze of is men actief als vrijwilliger. Naar verwachting zal het aantal, door het optrekken van de pensioendatum en de voortgaande ontslagen in de mediabranche, verder toenemen. Dit blijkt uit het onderzoek dat de NVJ-sectie Plus+ hield onder alle leden van 60 jaar en ouder.

Loondienst 

Het aantal journalisten dat na hun zestigste nog in loondienst is bij een medium, vormt een minderheid. De oudere journalisten (> 60 jaar) die actief hun vak uitoefenen doen dat meestal als zelfstandige, al dan niet in een samenwerkingsverband. Hun inkomen uit de journalistiek loopt uiteen en is vaak een aanvulling op een ontoereikend pensioen of andere oudedagsvoorziening.

Bedrijfsvoering

Het op de been houden van een zelfstandige beroepsuitoefening is niet eenvoudig. Het innemen van een heldere positie op deze ‘markt’ valt respondenten zwaar. Het hanteren van redelijke tarieven, het uitschrijven en incasseren van declaraties binnen een redelijke termijn, boekhouding en belastingaangiften blijven moeilijke punten in de bedrijfsvoering.

Bovendien is de vertrouwdheid met de moderne (=sociale) media onvoldoende. De service die de NVJ al biedt (fiscaal en juridisch) is vaak niet bekend. Het aanbod van de NVJ Academy is deels wel bekend, maar vraagt tijd en geld die soms niet voldoende voorhanden zijn.

Werkplan 2015

Het bestuur van de Sectie Plus+ ervaart de uitslag van de enquête als een nieuwe realiteit. Het ziet er een opdracht in om zowel binnen de NVJ als daarbuiten allereerst inzicht en begrip te kweken voor de snel wijzigende omstandigheden van de boven zestigjarige journalisten. De sectie Plus+ zal samen met NVJ Academy en NVJ Zelfstandigen verder onderzoeken welke drempels kunnen worden weggenomen. De uitwerking van de enquête in de vorm van een Werkplan 2015 volgend voorjaar ter goedkeuring aan de sectieleden voorgelegd.