‘Er was geen reden specifieke media de toegang te ontzeggen’

dinsdag 19 februari 2013

De NVJ blijft bij haar mening dat bij alle persconferenties, waar de gemeente actief bij betrokken is, en zeker als deze op het stadhuis plaatshebben, de gemeente de plicht heeft om geen selectie toe te passen bij het toelaten van media. Dit schrijft NVJ-voorzitter Hella Liefting naar aanleiding van de reactie van burgemeester Annemarie Jorritsma van Almere aan de NVJ. Vorige week weigerde Jorritsma een journalist van PowNews de toegang tot een persconferentie in het stadhuis.

“Wij hebben goed begrepen dat het afgelopen maandag om een specifieke persconferentie ging, maar de gemeente was daarbij wel actief betrokken en van een besloten karakter was in onze ogen volstrekt geen sprake, nu lokale en regionale media waren uitgenodigd. Er was dan ook geen enkele reden om daarbij specifieke media de toegang te ontzeggen of zelf selectiecriteria aan te gaan brengen bij het verlenen van toegang. Wat dat betreft is het goed om nog eens kennis te nemen van bijgaand vonnis, dat in 2004 werd uitgesproken op Curaçao.”

In dat vonnis oordeelt de rechter dat Amigoe-journalisten moeten worden toegelaten tot alle persconferenties van minister-president Mirna Louisa-Godett. Aanleiding was een incident tussen een Amigoe-journalist en de minister-president, waarna de journalist niet meer welkom was op persconferenties.

De NVJ vindt evenwel dat het buiten kijf staat het het goed recht is van de burgemeester om vragen van specifieke journalisten of media niet te beantwoorden of interviewverzoeken te weigeren. Daarop heeft de NVJ haar ook niet aangesproken. “Wat ons betreft is van belang dat u het fenomeen persconferentie ruim interpreteert en in die gevallen voortaan ook een ruim toegangsbeleid zal hanteren”, aldus de NVJ-voorzitter.