‘Adverteerder belang bij grondbeginselen journalistiek’

maandag 23 mei 2011

De moeilijkheden waar de kranten mee te kampen hebben, drijven de redactie en de commercie bijkans in elkaars armen. Toch is de onafhankelijkheid van de redactie een groot goed. NVJ-bestuurslid Tony van der Meulen, tevens oud-hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, vertelde de Dag van de Lokale Media op 20 mei dat ook de adverteerder belang heeft bij grondbeginselen voor de journalistiek als waarheidsgetrouw, onafhankelijk, fair en open vizier. ‘Ze willen in een betrouwbaar Umfelt staan.’

De opkomst van de tweejaarlijkse Dag van de Lokale Media was wat magertjes. NVJ-secretaris Yvonne Dankfort had daar wel een verklaring voor: ‘Veel redacties binnen de lokale media bestaan uit eenpitters en die kunnen niet zo makkelijk een hele middag weg.’ De mensen die er wel waren, luisterden ook naar wat NVJ-voorzitter Huub Elzerman en burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht te vertellen hadden. Elzerman wees op de oneerlijke concurrentie van diverse journalistieke opleidingen in Nederland. In zijn ogen moet het geld alleen nog besteed worden aan enkele zorgvuldig geselecteerde topopleidingen.

Wolfsen vergeleek de lokale journalistiek met de lokale politiek. Ze hebben het allebei moeilijk, terwijl ze beide dicht bij de mensen staan. ‘Lokaal bestuur staat aan de vooravond van een enorme bezuinigingsoperatie. Er is grote druk om tot een zo goedkoop mogelijke dienstverlening te komen. De balans bij lokale media slaat ook te vaak door naar de andere kant. Je kunt gemakkelijk een verhaal van een sappige kop voorzien. Dat verkoopt beter, je bereikt er meer mensen door.’ Volgens Wolfsen zijn er ook kansen voor de lokale journalistiek. ‘Wij steunen RTV Utrecht nog steeds financieel, wij vinden het belangrijk dat er een onafhankelijke lokale tv-zender is die ons scherp houdt. De media moeten de burgers betrokken houden bij hun stad.

Na de inleidende beschietingen gingen de aanwezigen in twee groepen uiteen: een groep die onder leiding van hoofdredacteur Ton Henzen van de Meppeler Courant de negatieve invloed van de commercie op de redactie moest bediscussiëren, en eentje waar Ton Roskam en Ria Smith-Monsieurs als afgevaardigden van de commercie hun werk moesten zien te verkopen. Eén van de opmerkelijke opmerkingen van de dag kwam van een student van de School voor Journalistiek. Hij gaf aan wel te willen betalen voor een krant op internet, mits deze unieke content te bieden heeft. Met die opbeurende woorden togen de aanwezigen naar de bar.