‘AFM: blijf bij je leest’

dinsdag 13 januari 2015

Dinsdagochtend kondigde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan dat zzp’ers verplicht moeten sparen voor hun pensioen. De NVJ vindt dat de AFM bij haar leest moet blijven. ‘De primaire taak van AFM is om toezicht te houden op financiële markten en om zorgvuldig financiële dienstverlening aan consumenten te bevorderen. Het is niet hun taak om regelgeving voor te stellen voor zzp’ers’,  aldus Rosa García López, secretaris van NVJ Zelfstandigen. De NVJ heeft een afspraak met AFM aangevraagd en om tekst en uitleg gevraagd.

Over één kam

NVJ Zelfstandigen vindt het onbegrijpelijk dat AFM werknemers en zzp’ers over één kam scheert. ‘Werkgevers dragen premies af voor werknemers en dat doen ze voor zzp’ers heel nadrukkelijk niet. Een goede opdrachtgever zou dit verschil moeten verrekenen in het uurtarief, maar goede opdrachtgevers zijn schaars. Alles begint met betaling van een goed tarief, dan volgen verzekeringen en pensioenopbouw vanzelf’, vindt García López. De AFM schuwt verder niet om dwang uit te oefenen en stelt ‘een algehele verplichtstelling’ voor. ‘Het is niet uit te leggen dat sommige werkenden nu wel verplicht voor hun pensioen sparen en anderen niet’ zo verdedigt AFM-bestuurder Harman Korte vandaag in het Financiële Dagblad. Ook dit schiet de NVJ in het verkeerde keelgat. ‘Dwang werkt niet vooral omdat het onderliggende probleem – ongekend lage tarieven – niet wordt aangepakt. Alle risico’s worden opnieuw afgewenteld op zzp’ers maar wat AFM en de overheid niet durven is om de machtsverhoudingen op de financiële markt te herstellen.'

0 procent

‘Organisaties hebben er baat bij om werknemers te ontslaan.  Voor een werknemer dragen ze immers 8 procent sociale lasten, voor een uitzendkracht 5 procent, voor een payroller 4 procent en voor een zzp’er 0 procent. Organisaties besparen jaarlijks gemiddeld € 15.000,- aan premies door werknemers te ontslaan en om ze vervolgens als zzp’er aan het werk zetten. ‘De overheid zou dit onverantwoordelijke gedrag van organisaties moeten aanpakken in plaats van zzp’ers onophoudelijk te framen als profiteurs’ aldus García López. 

Herstel machtsverhoudingen

Als een mantra herhaalt de overheid dat zzp’ers ‘minder belasting betalen dan werknemers’ en oneigenlijk gebruik maken van de zelfstandigenaftrek. Zzp’ers lijken te worden afgerekend op hun economische efficiëntie. De vraag die centraal is komen te staan is: in hoeverre dragen zelfstandigen bij aan het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid? Wat de overheid over het hoofd ziet is dat zzp’ers minstens één baan creëren, namelijk die voor zichzelf. Hiervoor zouden zij beloond moeten worden want in plaats van in loondienst of in een uitkering te blijven hangen, bedruipen zij zichzelf. Zelfstandigen bevorderen de werkgelegenheid. De NVJ vindt dat het debat moet gaan over een goed tarief, het herstellen van de machtsverhoudingen tussen opdrachtgevers en zelfstandigen en het belonen van ondernemerschap. Hier zet de NVJ zich de komende maanden massaal voor in, aldus García López.