‘Endemol doet niet aan zelfreflectie’

woensdag 7 oktober 2009

De gesprekken tussen NVJ en FNV KIEM enerzijds en Endemol anderzijds over het sociaal plan verlopen moeizaam. ‘De directie straalt niet uit enige verantwoording te voelen voor de mensen die moeten vertrekken’, zegt omroepsecretaris Marc Visch. ‘Het moet snel en goedkoop en dat is niet onze insteek. We worden hierbij ondersteund door onze leden.’ Vorige week hield de NVJ een ledenbijeenkomst waar bijna 100 medewerkers op af kwamen, ongeveer de helft van het totaal.

Vorige maand maakte Endemol Nederland bekend 65 vaste banen te willen schrappen. Dit zou neerkomen op eenderde van het personeelsbestand. In februari verdwenen al 19 banen. De NVJ plaatst kritische noten bij het reorganisatieplan. ‘Alles en iedereen krijgt de schuld, maar enige zelfreflectie ontbreekt’, zegt Marc Visch. ‘Loyaliteit moet van twee kanten komen. Je zult als bedrijf dus ook je mensen moeten inspireren, motiveren en voor hen op moeten komen. Endemol eist echter onvoorwaardelijke loyaliteit van het personeel maar geeft het niet terug. Bovendien mist Endemol een gezichtsbepalend persoon. Joop van den Ende en John de Mol personificeerden Endemol, zij konden programma’s verkopen. De realiteit is dat er sinds 2006 nagenoeg geen groot nieuw format is ontwikkeld of verkocht.’

Gesprekken over het sociaal plan worden vervolgd.