‘Geen vervanging thuiskopieheffing door downloadverbod’

vrijdag 18 november 2011

De NVJ en andere beroeps- en belangenorganisaties roepen de Tweede Kamer en Nederlandse regering op om af te zien van een vervanging van de Nederlandse thuiskopie-exceptie door een download- en/of kopieerverbod. Ook wordt opgeroepen om op een zo kort mogelijke termijn een daadwerkelijk, sterk auteurscontractenrecht in te voeren.

Op dit moment int de stichting Thuiskopie op basis van de wet een heffing op blanco dragers zoals cd’s en dvd’s en keert via collectieve beheersorganisaties, zoals stichting Lira, een vergoeding uit aan rechthebbenden. Een eventueel downloadverbod geeft echter niet de garantie dat makers een billijke vergoeding zullen krijgen voor het diverse gebruik van hun werk, omdat niet duidelijk is wat een illegale bron is en er bovendien ook vanaf cd’s en MP3-spelers wordt gekopieerd.

De brief wordt op 29 november aangeboden aan de voorzitter van het algemeen overleg dat op 30 november plaatsvindt. Dan zal worden gepraat over de speerpuntenbrief van staatssecretaris Teeven over modernisering van het auteursrecht. De brief, die onder andere is ondertekend door de NVJ, wordt aangeboden door in elk geval Agnes Jongerius (FNV), Bart Combée (Consumentenbond) en een aantal prominente auteursrechthebbenden.