‘Gezamenlijk optreden beroepsgroep fotografen gewenst’

dinsdag 13 september 2011

Het behoud van een gezonde beroepsgroep van fotografen vereist een bundeling van krachten door beroepsorganisaties en door gezamenlijke acties van fotografen. Je zult als fotograaf tenminste zelf invloed moeten kunnen uitoefenen op de definiëring van het vak en waar het in de toekomst naar tot moet gaan. ‘We moeten met elkaar knokken’, zei Lars Boering, directeur van de FotografenFederatie, tijdens de eerste regiobijeenkomst in Nijmegen, die maandagavond werd georganiseerd door de FotografenFederatie, Zilveren Camera en NVF. ‘Kijk naar de schoonmaakbranche die massaal naar het Malieveld trok. Dat zou mooi zijn.’ Dat laatste ontlokte onder de aanwezige fotografen de vraag wie daarvan dan de foto’s gaat maken.

Veel fotografen voelen zich in hun bestaan bedreigd. De zwakke positie van freelance fotografen en de moordende concurrentie schreeuwen om maatregelen. Is het niet heel erg nodig om de beroepsfotograaf onderscheidend te maken met een kwaliteitskeurmerk zoals in omringende landen, klonk het vanuit de zaal. Lars Boering is daar geen voorstander van. ‘Een hek om ons vak heen zetten gaat niet meer gebeuren. Het is een open speelveld.’ Maar fotografen moeten zich nergens bij neerleggen. ‘Zorg met elkaar dat je het vak definieert en gezamenlijk optreedt. Net als die schoonmakers.’

Een lichtpuntje is er wel. Met de vernieuwingen die het kabinet wil doorvoeren ten aanzien van het auteurscontractenrecht wordt eindelijk iets gedaan tegen de zwakke onderhandelingspositie van de freelancer. Wel is het jammer dat de invoering van een niet-overdraagbaar auteursrecht geen deel zal uitmaken van het uiteindelijke wetsvoorstel, aldus Boering. Maar het wetsvoorstel biedt wel een aantal andere bepalingen die van belang zijn voor de maker. ‘De maker recht krijgt recht op een billijke vergoeding. Het wordt mogelijk dat de minister van OCW op gezamenlijk verzoek van verenigingen van makers en exploitanten de hoogte van de billijke vergoeding kan vaststellen. De maker kan een hogere vergoeding claimen als zijn werk een onverwacht succes blijkt te zijn. De maker kan het contract geheel of gedeeltelijk ontbinden als de exploitant het werk niet voldoende exploiteert. Onredelijke bepalingen in contracten kunnen worden vernietigd. En tenslotte komt er een laagdrempelige geschillencommissie voor individuele makers en verenigingen van makers.’
Samen met NVF is de FotografenFederatie vertegenwoordigd in het Platform Makers, als doel heeft het versterken van het auteursrecht en het verbeteren van de onderhandelingspositie van makers ten opzichte van producenten en opdrachtgevers.