‘Ik ga naar huis’ is geen instemming met ontslag

woensdag 15 mei 2013

Volgens vaste jurisprudentie geldt dat bij betwisting door de werknemer pas mag worden aangenomen dat deze beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft ingestemd indien sprake is van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring die erop is gericht om de beëindiging te bewerkstelligen. ‘Ik ga naar huis’ als reactie werknemer op de mededeling van werkgever dat hij daadwerkelijk het bedrijf dient te gaan verlaten is niet afdoende.
Bron: Rechtspraak.nl