‘Inkoopvoorwaarden HUB zeer nadelig voor freelancers’

maandag 21 november 2011

NVJ Freelance roept freelance journalisten die de inkoopvoorwaarden van de Haarlemse uitgever HUB hebben ontvangen, op om zich te melden. De uitgever is gespecialiseerd in ICT-uitgaven. Het opgenomen concurrentiebeding in het contract maakt het voor freelancers vrijwel onmogelijk om voor andere opdrachtgevers te werken. Dit is afkeurenswaardig, zeker gezien het feit dat de freelancers vaak gespecialiseerd zijn en nichemarkten bedienen.

Het contract van HUB, of beter gezegd de algemene voorwaarden, zijn zeer nadelig voor freelance journalisten. HUB krijgt via de voorwaarden toestemming om vrijwel alles met de bijdragen van haar freelancers te doen: niet alleen in print en online, maar ook al dan niet in vertaling, in gewijzigde of ingekorte vorm openbaar te maken op alle mogelijke uitingsvormen. Ook is er een exclusiviteittermijn van 12 maanden opgenomen.

Freelancers op hun beurt mogen niet aan derden verkopen, ook geen gerelateerde onderwerpen. Daarnaast geldt een non-concurrentiebeding. NVJ Freelance noemt dit ongebruikelijk en onwenselijk in een freelance overeenkomst. Freelancers moeten immers voor meerdere opdrachtgevers werken.
Ook moeten freelancers HUB vrijwaren van claims, tenzij de claims een gevolg zijn van HUB te verwijten omstandigheden. HUB schuift hiermee een deel van de normaal gesproken eigen aansprakelijkheid door naar de freelancers.

NVJ Freelance vindt het van belang om ervaringen van freelancers die voor HUB werken te verzamelen om zo een beeld te krijgen van freelancers die dit treft. Reacties kunnen worden gestuurd naar Meldpunt Freelance, freelance@nvj.nl.