‘Internet heeft het vak drastisch veranderd’

dinsdag 7 oktober 2008

Internet heeft als publicatiemedium het journalistieke vak drastisch veranderd. Aldus Erik van Heeswijk, scheidend vice-voorzitter van de NVJ. De vraag hoe journalistiek aan internet kan verdienen is voor hem al grotendeels beantwoord door de praktijk. ‘Er zijn honderden, zo niet duizenden mensen die dagelijks op het grensvlak van journalistiek en nieuwe media bezig zijn.’

Met het debat Auteursrecht Online neemt de NVJ donderdag 9 oktober afscheid van vice-voorzitter Erik van Heeswijk. Van Heeswijk, sinds kort hoofd VPRO Digitaal, werd zeven jaar geleden actief binnen de sectie Internet van De NVJ. In 2003 werd hij benoemd tot bestuurslid en twee jaar later werd hij vice-voorzitter. ‘Zeven jaar geleden was er binnen de NVJ een opkomend vermoeden dat er meer met nieuwe media aan de hand was dan tot dan toe werd verondersteld. Nieuwe media moest bij een beroepsvereniging betrokken worden, vond ik als nieuwe mediajournalist. Wij behoorden tot de belangrijke journalistieke media en pasten als zodanig tussen de kranten-, tijdschriften-, radio- en televisiemensen.’

Internet heeft als publicatiemedium het vak drastisch veranderd. Ook binnen de NVJ riep internet fundamentele vragen op. Kan bijvoorbeeld een webredacteur van het ministerie van Binnenlandse Zaken NVJ-lid worden? Maar ook, wat verandert er auteursrechtelijk met de komst van internet? ‘Dat leverde wel eens discussie op, maar voor die verschillende meningen moet ook ruimte zijn binnen een vereniging.’ In de afgelopen jaren heeft Van Heeswijk binnen de NVJ Villamedia meehelpen uitbouwen tot het platform van journalistiek Nederland. ‘Het aardige is dat door de invloed van Villamedia de NVJ anders kijkt naar nieuwe media als nieuw beroepsveld. Juist omdat ze als uitgever ervaring heeft van binnenuit.’

De vraag hoe journalistiek aan internet kan verdienen is voor Erik van Heeswijk al voor een groot deel beantwoord door de praktijk. ‘Ik denk dat er inmiddels al meer nieuwe media- journalisten zijn dan radiojournalisten. Er zijn honderden, zo niet duizenden mensen die dagelijks op het grensvlak van journalistiek en nieuwe media bezig zijn. En niet uit liefdadigheid, er wordt geld verdiend aan internet. Het hoort erbij en het gaat niet meer weg. Televisie is nog altijd een dominant medium maar vraag je een jongere wat hij het eerst uit een raam gooit, een computer of een televisie, dan gaat die televisie echt sneuvelen. Onderzoek toont aan dat het evenwicht verschuift. Kranten raken de dominantie op het harde nieuws kwijt. Een lezer heeft het nieuws al gelezen voordat het in de krant verschijnt.’

Van Heeswijk heeft voorlopig een NVJ-vrije periode ingelast. ‘Het waren zeven intensieve jaren, het werd tijd om cold turkey af te kicken en ruimte te maken voor vers bloed. Ongetwijfeld zal ik kleine klussen blijven doen, dat vind ik leuk. Misschien maak ik daarna wel weer mijn comeback.’