‘Niet solliciteren naar eigen functie’

donderdag 3 maart 2011

De NVJ vindt dat het niet de bedoeling kan zijn dat bij Omroep West medewerkers moeten solliciteren naar hun eigen functie. Dit schrijft de NVJ aan de directie van Omoep West.

Eerder tekende de NVJ protest aan omdat de omroep niet wilde spreken van een reorganisatie maar van een herinrichting van de redactieleiding, waarvoor geen sociaal plan nodig zou zijn. Een Sociale Paragraaf zal moeten dienen voor een ordentelijk verloop van het proces. De werkingssfeer beperkt zich uitsluitend tot deze reorganisatie op redactieniveau.

Hoewel een extern deskundige zal beoordelen of functies daadwerkelijk anders van gewicht zijn, houdt Omroep West vast aan een selectie op kwalitatieve gronden. Bovendien kan nog steeds een assessment plaatsvinden. ‘Het afbreukrisico van medewerkers neemt enorm toe,’ aldus omroepsecretaris Marc Visch. ‘Dit gaat vele malen verder dat een minder goede beoordeling krijgen. Het kan betekenen dat de medewerker zijn of haar baan kwijt is. Bijzonder is ook dat het hier met name het middelmanagement betreft. Een groep die al kwetsbaar is in een organisatie omdat het altijd dreigt te geraken tussen twee vuren.’