‘Samenvoeging redacties Groter Groeien en Ouders van Nu slecht plan’

maandag 4 oktober 2010

De redacties van Groter Groeien en Ouders van Nu zetten hun vraagtekens bij het voornemen om de redacties van beide bladen samen te voegen. ‘De redacties en de NVJ zijn overvallen door dit plan’, zegt tijdschriftsecretaris Yvonne Dankfort. ‘Nog niet zo lang geleden is met uitgever Sanoma zelfs nog gesproken over harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Toen is er met geen woord gesproken over deze manoeuvre.’

Volgens Sanoma is de doelstelling hoge kwaliteit, productiviteit en flexibiliteit tegen lage kosten. Als gevolg van de samenvoeging komen bij Groter Groeien vijf en bij Ouders van Nu zes arbeidsplaatsen te vervallen. In de nieuwe structuur komen er drie nieuwe functies bij: chef beeld en coördinatoren vormgeving. Dit betekent dat er in de nieuwe situatie 9,85 fte’s overblijven tegenover 13,77 in de oude situatie.