‘Sanoma moet uitleggen wat de perspectieven zijn’

dinsdag 24 september 2013

Ontslaan zonder perspectief is nutteloos. Of het er 140 of 160 zijn, aangekondigd of onaangekondigd. Laat de directie van Sanoma aan de redacties uitleggen op welke wijze de publieksbladen, los van een mediadrager, zich verder kunnen ontwikkelen en op welke wijze er wordt geïnvesteerd in de journalistiek. Na de opschudding over het vermeende “massa ontslag” heeft de sector behoefte aan duidelijkheid. Aldus Yvonne Dankfort, NVJ-secretaris Tijdschriften.

Het onderwerp van de brief van 22 augustus jl. van Sanoma aan het UWV Werkbedrijf is: “Melding Collectief Ontslag”. Vervolgens wordt in dezelfde brief aangegeven dat Sanoma formeel melding wenst te doen van collectief ontslag. De verwachting is namelijk dat naast de reeds gerealiseerde aantallen ontslagen tot ultimo 2013 nog een aantal reorganisatieontslagen zullen plaatsvinden.

De NVJ secretaris is somber, maar spreekt niet van een massaontslag. De gevolgen van deze reorganisatie met een “plus” zullen wel vergaande gevolgen hebben voor redacties.
“Het eerste reorganisatieplan, Vitamine B (2012), Sanoma betrof vooral de stafdiensten, sales en marketing. De personele consequenties werden geraamd op ongeveer 90-110 arbeidsplaatsen. Begin 2013 werd bij de OR een advies op hoofdlijnen ingediend, medio 2013 bij de bonden, waarin Vitamine B+ werd aangekondigd. De bedrijfsresultaten vielen tegen en er moest extra bezuinigd worden op de redactionele processen. Op de redacties zullen 50 fte extra moeten afvloeien.”

In de melding collectief ontslag van 22 augustus jl. kondigde Sanoma aan dat er extra reorganisatieontslagen zullen plaatsvinden. Dankfort: “Dit betekent de zoveelste ontslag- reorganisatieronde op de redacties. Deze worden omgevormd tot kernredacties, terwijl vormgeving geoutsourced wordt, tijdelijke contracten niet verlengd worden, hoofdredacteuren verantwoordelijk worden gemaakt voor meerdere titels en ga zo maar door. Verder worden titels in categorieën ingedeeld. De laagste categorie moet het zonder investeringen redden, waaronder het achterwege blijven van marketingactiviteiten.”

Verder snijden is bijna niet meer mogelijk en kan leiden tot het stopzetten van titels, zoals al is gebeurd met een aantal titels. “Laat Sanoma uitleggen wat de plannen zijn, hoe zij denkt te gaan investeren in de journalistiek en op welke wijze de publieksbladen zich verder kunnen ontwikkelen. Het ontbreekt nu aan een heldere uitleg en het ontbreekt ook aan echte ondernemersdrang.”