‘Terughoudendheid bij foto’s politie is een verkeerd signaal’

dinsdag 4 oktober 2011

Politiebond ACP is niet blij dat de politieagenten die met getrokken pistolen het Feyenoord-bestuur verdedigden tegen hooligans, overal herkenbaar met een foto op allerlei internetsites staan. De NVF vindt deze houding kenmerkend voor de opstelling van de politie op straat, terwijl het in beeld komen nu eenmaal hoort bij de publieke taak die de politie in dit soort incidenten vervult.

Politiebondvoorzitter Gerrit van de Kamp: ‘Als verdachten met hun hoofd op internetsites verschijnen, komt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) meteen in actie, maar als dat gebeurt bij degenen die de boeven moeten vangen is het akelig stil.’ Wat hem betreft zou dat precies andersom moeten zijn. Van de Kamp zegt dit vooral uit oogpunt van de veiligheid voor politiemensen. Hij zou graag zien dat de foto’s van internet worden verwijderd.
Het pleiten voor terughoudendheid is in de optiek van de NVF een verkeerd signaal. Bij nieuwswaardige gebeurtenissen moet in beeld helder verslag kunnen worden gedaan. Dat signaal zou ook de ACP aan haar leden moeten duidelijk maken. Te vaak denken politie en beveiligers dat zij een bijzondere bescherming verdienen, terwijl – gelet op hun publieke rol- ze juist beeldverslag dienen te accepteren, aldus NVF.