‘Vraag de leden wat ze willen’

maandag 30 november 2015

In het Jaarplan 2016 zijn de thema’s leden en innovatie de twee belangrijkste prioriteiten voor het NVJ-bestuur. ‘Vraag de leden wat ze willen en wat ze nodig hebben’, aldus voorzitter Marjan Enzlin, afgelopen donderdag tijdens de Algemene Leden Vergadering. Ze had goed nieuws te melden. Daar waar verenigingen leden blijven verliezen, groeit de NVJ tegen die trend in, met iets meer dan twee procent ten opzichte van vorig jaar.

foto: Eric Brinkhorst

Om leden nog beter aan zich te binden heeft de NVJ een aantal initiatieven genomen, zoals het opschroeven van evenementen, bedrijfsbezoeken, ledenpeilingen en het vitaliseren van de verschillende sectiebesturen. Marjan Enzlin: ‘Een van de dingen die we als bestuur doen en structureel blijven doen, is het bellen met onze leden. Waarom zijn ze lid, waar zijn ze tevreden of niet tevreden over? Vraag de leden wat ze willen, wat ze nodig hebben en hou op met bedenken wat goed voor zou zijn.’

Naast de ledenbinding is innovatie het tweede speerpunt voor 2016. De toekomst staat centraal en dat gebeurt door te focussen op evenementen en NVJ Academy en het zelf mee innoveren. ‘Journalisten worden met een ongelooflijke hoeveelheid ontwikkelingen geconfronteerd. Alles verandert, niet alleen technisch maar ook de inhoud van het vak. De NVJ wil een gids zijn voor journalisten die toegroeien naar hybride mediaprofessionals of die het al zijn. We willen hen daarin ondersteunen en faciliteren, naast de al bestaande kerntaken.