‘Wie nu niet goed onderhandelt mist de boot’

maandag 18 mei 2009

In een tijd dat tarieven onder druk staan, komt het aan op scherp onderhandelen. Tijdens de Freelancersdag op 16 juni geeft zelfstandig trainer/coach Peter Schneider een workshop over onderhandelen. ‘Tegen welke problemen lopen mensen aan? Met die vragen gaan we aan de slag.’

Vrijwel elke freelancer ondervindt de gevolgen van de crisis. Opdrachten binnenhalen wordt lastiger bijvoorbeeld, maar ook een goed tarief in stand houden kost steeds meer inspanning. De workshop ‘Onderhandelen op het scherp van de snede’ zal nadrukkelijk ingaan op goed overleg over tarieven. ‘Het is niet zozeer de vraag hoe je een tarief voor elkaar krijgt’, verduidelijkt workshopleider Peter Schneider, ‘maar hoe kun je je opdracht dusdanig inrichten dat je tot tevredenheid de opdracht en het tarief aanvaardt.’

Schneider noemt een paar voorbeelden. Je zou afspraken kunnen maken over een tarief met de garantie dat de opdrachtgever een aantal artikelen afneemt. Of je kunt bij een te laag tariefsvoorstel onderhandelen over het schrappen van tijdrovende onderdelen van de opdracht. Maar bovenal geldt: ken je klant. ‘Weet voor wie je schrijft en waaraan een verhaal moet voldoen voor dat type medium.’
Handige onderhandelingstechnieken komen daarbij goed van pas, zodat een freelancer niet voor een voldongen feit staat omdat het initiatief bij de opdrachtgever lag. De freelancer zal daarbij ook moeten toelichten waarom een bepaald bedrag bij een opdracht alleszins redelijk is. ‘Dan moet je wel bewust zijn van je eigen kracht en je meerwaarde want met die vermogens ga je aan de onderhandelingstafel zitten.’

Ook in 2008 gaf Schneider een soortgelijke workshop tijdens de Freelancersdag. ‘Het verschil tussen 2008 en nu is dat mensen banger zijn en eerder geneigd zijn om compromissen te sluiten. Dat geldt niet alleen voor freelance journalisten, ik zie het ook in andere beroepsgroepen. We gaan naar alternatieven zoeken voor die compromissen.’ Om tijdens de workshop beslagen ten ijs te komen is het verstandig voor deelnemers om vooraf hun eigen onderhandelingspraktijk tegen het licht te houden. De workshop zal praktisch van aard zijn. ‘Ik zal naar voorbeelden vragen en proberen om daar de grootste gemene deler uit te halen. Waar lopen mensen tegenaan? Met die vraag gaan we aan de slag.’
Wie nu niet goed onderhandelt mist de boot, stelt Schneider. ‘Wie in deze tijd vergeet zich voor te bereiden, bereidt zich voor om vergeten te worden. Dat is een beetje het motto.’