‘Word nerd!’

donderdag 9 december 2010

Stef van Grieken, student Technische Bedrijfskunde en Filosofie en medeoprichter van Het Nieuwe Stemmen, vindt het vreemd dat journalisten niet worden opgeleid in het gebruiken van data. Hij vindt ook dat journalisten zich laten piepelen als het over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaat. Op 27 januari 2011 praat hij over internet, techniek en transparantie tijdens de #JJDO-bijeenkomst voor jonge instromers bij de dagbladen.


Stef van Grieken

In 2006 zette Stef van Grieken samen met een aantal anderen Het Nieuwe Stemmen op, dat zich bezighoudt met het transparanter maken van politiek en openbaar bestuur. In de afgelopen jaren liep hij tegen een probleem aan: hij kon wel websites bouwen maar hij kon niet het kabinetsbeleid veranderen.

Om enige beïnvloeding te bereiken had hij de pers nodig. Er ging een wereld voor hem open, zij het een wereld waar op elke redactie een Teletekst- scherm hangt en iedereen naar elkaar kijkt. ‘Dat snap ik wel,’ zegt Van Grieken. ‘Maar er kan zoveel meer in jullie vak. Journalisten kunnen veel sneller onderwerpen, data personen, bronnen achterhalen. Je moet echter wel de techneuten wijzen op je behoefte aan tools.’ Inmiddels wordt Van Grieken uitgenodigd door mediabedrijven om hierover te praten. ‘Ik wil laten zien dat je ook op een andere manier naar journalistiek kunt kijken.’

‘Om het vak echt te verstaan zouden journalisten het internet veel beter moeten leren begrijpen,’ aldus Van Grieken. En dat gaat veel verder dan dat je om kunt gaan met Google. ‘Journalisten moeten de technologie leren, data ontdekken. Eigenlijk moeten journalisten meer nerd worden. Waarom wel gespecialiseerd zijn in economie maar niet in data? Veel high impact verhalen komen voort uit data-journalistiek. De affaire rondom de hypotheken en tussenpersonen ging rollen toen de kadastrale gegevens met verkoopprijzen werden vergeleken. En de Britse bonnetjesaffaire werd mede geholpen, toen het jonge MySociety.org gegevens met elkaar ging vergelijken.’

Parlementaire democratie en transparantie is nog zo’n issue dat Van Grieken graag voor het voetlicht werpt. ‘De parlementaire handelingen, de stemmingen, de belangenstructuren zijn in Nederland allemaal ondoorzichtig. Vergelijk het eens met Obama die zijn agenda openbaar maakt. Als hij met BP aan tafel zit, dan is het niet gek dat ook Greenpeace langskomt. In Spanje heb je digitale burgerrechten die je het recht geven om over bestuursinformatie te beschikken. Transparante instrumenten als de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in Nederland zijn veel te beperkt en er is nauwelijks verzet. Journalisten laten zich in Nederland veel te snel piepelen als het over de Wob gaat. Verzoeken worden maandenlang aangehouden. Dat is Cuba. Mobiliseer je!’

#JJDO (Jonge Journalisten Dagblad en Opinie)

Eerste bijeenkomst uit een serie van vier, over innovaties in de journalistiek voor ‘Plasterk’- journalisten en andere jonge instromers uit de Dagblad CAO.
Donderdag 27 januari 2011 | 10:00 uur | Villa Heideheuvel, Hilversum

Gastsprekers:
Sam van Buuren – Alles wat je wilde weten over Social Media en hoe in te zetten als journalist.
Joran Polak en Juan Vazquez – Tips om jezelf online te beschermen.
Stef van Grieken – Over internet, data, techniek en transparantie

Deelnemers aan de projecten kunnen zich aanmelden via NVJ Academy.