“Freelancers moeten zich gaan verbijzonderen”

vrijdag 25 januari 2013

Met de benoeming van het nieuwe bestuur van NVJ Freelance wordt duidelijk wat de inzet van de sectie wordt in 2013. Naast het opkomen voor billijke tarieven wil ze een aantal randvoorwaarden creëren zodat freelancers beter in staat zijn om hun journalistieke taak te kunnen uitvoeren. Brenno de Winter, de nieuwe voorzitter van NVJ Freelance: “Het gaat niet alleen om winst draaien, het gaat ook om een goed journalistiek product en daar hebben freelancers een belangrijke rol in te spelen.”

Het aantal freelancers neemt toe. In de journalistiek is een trend ingezet, waarbij steeds meer mediaorganisaties veel personeel ontslaan om ze als freelancer in te huren. Dat geeft de freelancer minder zekerheden en tegelijkertijd de taak om zichzelf aantrekkelijk in de markt te positioneren. Het is aan de NVJ de taak om te knokken voor goede randvoorwaarden, aldus het nieuwe bestuur van NVJ Freelance. Natuurlijk gaat het om beloning, maar daarnaast zal er ook veel aandacht zijn voor het creëren van randvoorwaarden om de journalistieke taak goed te kunnen uitvoeren. De taak om mensen naar eer en geweten te informeren en het zijn van de vierde macht vraagt nogal wat. De freelancer moet zich kunnen ontwikkelen als journalist met een meerwaarde in de markt.
Brenno de Winter: “Van ons wordt meer verwacht dan alleen persberichtjes overtikken of incidenteel een telefoontje plegen. Freelancers moeten zich gaan verbijzonderen. NVJ Freelance kan freelancers daarbij steunen door bijvoorbeeld te zorgen voor goede opleidingen en door in kaart te brengen wat er van freelancers wordt verwacht.”

Drempels

Komend jaar zal er ook veel meer aandacht zijn voor alles wat het doen van het werk moeilijk maakt. Nieuwsgaring is niet mogelijk als er drempels worden opgeworpen om bij informatie te komen. In een ideale wereld hoort de freelancer nergens buiten te worden gehouden, te worden weggestuurd, geen informatie waar recht op is te worden geweigerd en al helemaal geen dreiging van hoge kosten bij het maken van een journalistieke productie. “We moeten samen met uitgevers veel meer zoeken naar wat de gezamenlijke problemen zijn. Het gaat niet alleen om winst draaien, het gaat ook om een goed journalistiek product en daar hebben freelancers een belangrijke rol in te spelen. Ik kan me niet voorstellen dat een hoofdredacteur gelukkig is op het moment dat een freelancer wordt weggestuurd door een agent die zijn boekje te buiten gaat. Of geen toegang heeft tot overheidsdocumentatie, of tegenwerking ondervindt bij onderzoek. Dat zijn allemaal zaken die het vak journalistiek ongelooflijk lastig kunnen maken en waarmee je als freelancer altijd zwakker staat dan wanneer je in loondienst bent.”

Jaar van de freelancer

De komende tijd wil NVJ Freelance deze problemen hard aanpakken. Dit jaar is daarom uitgeroepen tot het jaar van de freelancer. In de komende maanden worden verspreid over het land regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd. De Winter: “Ik hoop dat freelancers zich bij ons aansluiten. Er wordt veel van ons gevraagd en de NVJ kan een waardevolle aanvulling zijn om mogelijk te maken dat we als freelancers ons werk kunnen uitvoeren.”

Freelance journalisten kunnen zich aanmelden via via freelance@nvj.nl onder vermelding van ‘ik steun de acties’.