“Pas in de praktijk leer je het journalistieke vak”

donderdag 21 maart 2013

Tys Hallema (28)

Distrifood
Opleiding: Hogeschool Windesheim Journalistiek (2003-2007)
Kennismakingsregeling: Kennismakingstraject Vaktijdschriftjournalistiek 2012
Duur: 6 maanden, verlengd naar 9 maanden en per 1 januari omgezet in jaarcontract


foto: Jan Willem Schouten

“Ik heb een journalistieke opleiding en ik ben teamleider geweest in dienst van Albert Heijn. Dat leek me een goede combinatie en een aanleiding om een open sollicitatie te sturen naar Distrifood. Op dat moment was er toevallig een vacature in de maak. Dat het om een speciale regeling ging, werd me wel verteld maar ik heb het eigenlijk nooit zo ervaren.

In heb begin kreeg ik begeleiding van mijn collega’s die me de weg wezen in de branche. In het verleden heb ik gewerkt voor onder andere Tubantia en Voetbal International. Op journalistiek vlak hoefde ik daarom niet veel begeleid te worden, maar elke titel heeft natuurlijk wel zijn eigen wijze van schrijven en dat moest ik me eigen maken.

Tijdens mijn werk voor Tubantia en mijn stage bij GPD varieerde het werk van gemeenteraadsvergaderingen tot sportevenementen. Ik vond het afwisselend maar je kunt je amper verdiepen in onderwerpen. Bij Distrifood kan dat wel. Met de algemene vakken op school schiet je weinig op, de opleiding had wat mij betreft veel praktijkgerichter kunnen zijn. Mijn ervaring is dat je in de praktijk pas het journalistieke vak leert.

Ik begrijp dat een vakblad niet het eerste is waaraan je denkt als je net bent afgestudeerd. Maar mij bevalt het heel erg goed. De ene keer maak ik reportages en dan schrijf ik weer over assortimenten. Ik heb ook gemerkt dat het ontzettend leuk is om te werken met collega’s die zoveel interesse hebben in de onderwerpen waarover ze schrijven. Bovendien is dit een wereld waarin interviewkandidaten het leuk vinden om mee te werken. Ik denk dat Distrifood ook wel heeft bewezen een goed en onafhankelijk blad te zijn.”


“Ik ben heel gelukkig in mijn werk”
Annique Oosting (25)


foto: DvhN/ Duncan Wijting

Dagblad van het Noorden
Opleiding: Hogeschool Windesheim Journalistiek (2005-2009)
Kennismakingsregeling: Plasterkregeling 2011-2012; per 1 februari 2012 omgezet in vast dienstverband

‘Ik had al stage gelopen bij het Dagblad van het Noorden toen ik werd gewezen op de komst van de Plasterk-banen. Op verzoek heb ik gesolliciteerd. Officieel duurde de regeling twee jaar. Vorig jaar mei zou mijn contract aflopen, maar ik kreeg drie maanden daarvoor mijn vaste contract.

Tijdens de Plasterk-regeling had ik een vaste begeleider die mijn stukken nakeek en een klankbord was als ik een bijzondere aanpak moest doen, bijvoorbeeld opinies schrijven. Ik heb bijna alles van hem geleerd, zoals een netwerk opbouwen, met anonieme bronnen omgaan, wat je wel of niet in een krant zet, en mijn eigen grenzen bewaken. Dat zijn allemaal zaken die je moeilijk op een opleiding kunt leren, hoewel ik veel te danken heb aan school. Ik zat in een heel goed jaar in een ambitieus groepje dat elkaars werk kritisch beoordeelde. Dat werd ook opgepikt door de docenten. Toch is het zo dat je pas echt de dingen leert als je gaat publiceren. Dat kun je niet nabootsen.

Ik ben nu verslaggever. Natuurlijk heb ik ambities maar ik vind dat ik nog veel kan leren. Ik ben heel gelukkig in mijn werk en ik hoop dat ik deze stijgende lijn kan doorzetten. Ik kan wel met stelligheid zeggen dat de Plasterk-regeling alles heeft bijgedragen aan de start van mijn loopbaan. Zonder regeling had ik deze baan niet. Bovendien heb ik genoten van de terugkombijeenkomsten, de workshops en de ontmoetingen met andere gelijkgestemde Plasterkers.”

“Meestal pakt het goed uit”
Janette Luichies

verslaggever Haarlems Dagblad en voorzitter NVJ sectie dagblad.
Begeleider van journalisten in WEP-regeling (WerkErvaringsPlaats) en Plasterk-regeling.*

“Vorig jaar heb ikzelf twee jonge journalisten begeleid. De werkervaringsregelingen zijn bij uitstek de manier om in elk geval twee jaar ervaring op te doen. Op dergelijke vacatures wordt dan ook flink gesolliciteerd en om die reden zijn daar ook behoorlijk zware sollicitatieprocedures aan gekoppeld.

De zware selectie maakt dat het functioneren van de werkervaringsjournalisten over het algemeen goed uitpakt. Heel soms maak je iemand mee waar je gaandeweg je twijfels bij krijgt. Dan zijn sommige stagiaires, die we ook onder onze hoede hebben, bij wijze van spreken beter. De betere journalist herken je omdat hij of zij direct de juiste onderwerpen ziet en zelfstandig kan functioneren. Het gaat erom of iemand grip heeft op wat hij doet.
Ik heb wel het idee dat de opleidingen nauwelijks aandacht besteden aan bijvoorbeeld raadsverslaggeving. Ik durf wel te zeggen dat de meeste mensen die hier binnenkomen het verschil niet weten tussen een gemeenteraad en een college van B&W. Je moet ingewikkelde stukken en begrotingen kunnen lezen. Hoewel je je dat wel eigen kunt maken, ontbreekt het aan die kennis in het begin.

Met het merendeel van de journalisten zijn we zo blij geweest dat ze een jaarcontract aangeboden hebben gekregen. De aangekondigde reorganisatie brengt wel onzekerheid met zich mee, maar er is bij HDC Media gelukkig wel een sterke focus op jongeren en er wordt dan ook gekeken of ze binnenboord kunnen blijven. Graag zelfs.”

* De Plasterkregeling voorzag vanaf 2009 tot en met 2012 in een overheidssubsidie van vier miljoen euro voor het creëren van 60 arbeidsplaatsen voor jonge journalisten bij de geschreven pers. Deze regeling kwam bovenop de stimuleringsregeling (WEP-regeling) uit de cao dagblad. In de onlangs verlengde cao voor dagbladjournalisten wordt in elk geval een half miljoen euro gereserveerd voor een nieuwe stimuleringsregeling. Cao-partijen hebben bovendien de intentie uitgesproken om bij de overheid te pleiten voor de voortzetting van de Plasterk-regeling.