16 december bijeenkomst NVJ/NVF over ANP-contracten

maandag 12 december 2022

De directie van het ANP heeft tijdens het laatste overleg over de nieuwe contracten voor fotografen een aantal toezeggingen gedaan waar de NVJ/NVF positief over is. Op vrijdag 16 december organiseert de NVJ/NVF een online bijeenkomst om haar leden over de laatste ontwikkelingen bij te praten.

Een meerderheid van de fotografen heeft moeite met een aantal punten uit de nieuwe ANP-contracten, bijvoorbeeld omdat ze de ondernemersvrijheid van fotografen inperken. De NVJ/NVF heeft het ANP dan ook in meerdere overleggen aangespoord om fotografen op deze punten tegemoet te komen.

Tijdens het overleg op 6 december heeft de ANP-directie een aantal concrete toezeggingen gedaan. Het ANP zal de toezeggingen nader vormgeven op basis van input van de juridische afdeling van de NVJ en – bij overeenstemming tussen de NVJ/NVF en het ANP – implementeren in de nieuwe contracten. 

Meld je aan voor de online ledenbijeenkomst

Vrijdag 16 december organiseert de NVJ/NVF van 10.00 tot 11.00 uur een digitale bijeenkomst voor haar leden om de laatste ontwikkelingen toe te lichten. We doen dat online zodat reistijd voor niemand een belemmering is. Tijdens de bijeenkomst zal ook een advocaat van de NVJ aanwezig zijn om de punten uit de contracten te verduidelijken en vragen te beantwoorden.

Wil je de bijeenkomst graag bijwonen? Laat het Ingrid van Es (ivanes@nvj.nl) per mail weten. Zij stuurt je een Zoom-link toe.