2013 jaar van de freelancer: Genoeg is genoeg!

dinsdag 30 oktober 2012

De NVJ bombardeert 2013 tot het jaar van de freelancer. Sectiebreed zal hier aandacht aan worden besteed om de positie van de freelancer te verstevigen. “Het moment is eindelijk daar dat iedereen, van opdrachtgevers tot en met collega’s in vaste dienst, roepen: Genoeg is genoeg!” Dit schrijven NVJ-voorzitter Hella Liefting, sectie NVF-voorzitter Rimmer Mulder, sectie Freelance-voorzitter Margriet Vroomans en Freelance/NVF-secretaris Rosa García López in een brandbrief aan alle leden.

Aan alle (foto) journalisten

Op de Dag van de Lokale Media eind september vertelde Nico de Bruijne, eindredacteur van Het Kontakt-Veluws Nieuwsblad, dat hij zich schaamt voor de tarieven die hij zijn freelancers betaalt. “Tien jaar geleden kreeg ik als freelancer voor een artikel ongeveer 200 euro. Nu wordt voor hetzelfde artikel 50 euro betaald, en het liefst nog met een foto erbij. Ik durf bijna geen eisen meer te stellen, of te vragen of de freelancer nog een derde of vierde bron wil raadplegen. Het is absurd. Er is zoveel op de freelance budgetten bezuinigd, maar ik zou niet weten waar dat geld naar toe is gegaan.”

Diezelfde dag beaamde Mike Ackermans, hoofdredacteur van HDC Media, dat de verschillen tussen medewerkers in vaste dienst en freelance journalisten veel te groot zijn geworden. “Freelancers worden slecht betaald”, aldus Ackermans.

Tijdens de bestuursconferentie van de NVJ op 9 en 10 oktober ging Harm Botje, redacteur buitenland Vrij Nederland, een stap verder en riep “Geen Pussy Riot maar Pressy Riot” we gaan als het moet de barricade op voor freelancers.

Nooit eerder trof ik zo’n eensgezindheid en solidariteit aan bij de NVJ. Het moment is eindelijk daar dat iedereen van opdrachtgevers tot en met collega’s in vaste dienst roepen: Genoeg is genoeg! Dit is waar de secties Freelance en de NVF voor gestreden hebben het afgelopen jaar.

De wanhoopsschreeuw van de freelancer dringt eindelijk door. Alleen reikt de schreeuw nog niet ver genoeg. Ook de politiek moet er van doordrongen raken dat de machtsverhouding tussen opdrachtgevers en freelancers volkomen in disbalans is en dat in de wet verankerd moet worden dat beroepsorganisaties collectieve afspraken mogen maken voor freelancers en prijsadviezen mogen geven.

De NVJ bombardeert 2013 tot het jaar van de freelancer. Sectiebreed zal hier aandacht aan worden besteed om de positie van de freelancer te verstevigen. Dit gaan we doen door netwerkbijeenkomsten, acties richting opdrachtgevers, politiek, NMa en opinie/debat. In de marge van de cao’s zal worden gewerkt aan convenanten die de onderhandelingspositie van de freelancers moet verstevigen.

2013 begint voor de NVJ vandaag want we hebben geen moment te verliezen. De NVJ roept alle (foto)journalisten – freelancer of in vaste dienst – massaal op om achter haar freelancers te staan. Alle sectiebesturen van de NVJ lopen op dinsdag 27 november voor de troepen uit. Ik als voorzitter van het Algemeen Bestuur voorop. Kom naar het NVJ Kamerbreed debat tijdens het Eerlijk Deel Festival op dinsdag 27 november tussen 11.30 en 12.30 uur in Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag. Meld je aan via freelance@nvj.nl onder vermelding van NVJ Kamerbreed of schrijf je nu in voor het voltallige programma.

Laat de sectiebesturen niet in hun hemd staan en bal nu je vuist. Genoeg is genoeg!

Hella Liefting
Voorzitter Algemeen Bestuur

Rimmer Mulder
Voorzitter NVF

Margriet Vroomans
Voorzitter sectie Freelance

Rosa García López
Secretaris secties Freelance en NVF